اعضای کارگروه

رئیس کارگروه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)

دکتر منصور غلامی

دبیر کارگروه

رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر علی وحدت

عضو کارگروه

دبیرکل شورای عالی عتف

دکتر مسعود برومند

عضو کارگروه

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

دکتر محمد مهدی فریدوند

عضو کارگروه

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر رمضانعلی صادق‌زاده شیخان گفشه

عضو کارگروه

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر علی فیروزی

عضو کارگروه

نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر حسین وطن‌پور

عضو کارگروه

نماینده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

خانم فریبا فهیم یحیایی

عضو کارگروه

نماینده وزیر جهاد کشاورزی

دکتر مجید ولدان

عضو کارگروه

نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

سروش قاضی نوری

عضو کارگروه

نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهور

دکتر علیرضا دلیری

عضو کارگروه

نماینده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلیم ملااحمد نالوس