ضمانت نامه

ضمانتنامه

 

 

آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی (ضمانت نامه)

برای مشاهده آیین نامه کلیک کنید

 

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی

برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید

 

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏ نامه‏ صندوق‌ها ی پژوهش و فناوری

برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید

 

معرفی سپاص بعنوان سامانه ماده (3) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری

برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید

براساس دستورالعمل، تمامی ضمانت نامه های صادره صندوق ها ملزم به ثبت در سامانه و درج کد رهگیری می باشند.

 

دامنه شمول ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری

پاسخ رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تائید دامنه شمول ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری