نشست دوازدهم

دوازدهمین نشست هم اندیشی مدیران صندوق پژوهش و فناوری: مدل محاسبه قیمت تمام شده خدمات عملیاتی صندوق ها

 

نشست های هم اندیشی

 

                        

 

                               مدل محاسبه قیمت تمام شده خدمات عملیاتی صندوق ها

 

 

 

زمان: سه شنبه 9 شهریور ماه 1400

ساعت: 9 صبح

مخاطبین: مدیران عامل و مدیران مالی صندوق ها

 

دریافت فایل مدل محاسبه قیمت تمام شده خدمات عملیاتی صندوق ها

 

نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی