تقویم دوره های آموزشی توانمندسازی

تقویم دوره های آموزشی توانمندسازی 

دبیرخانه کارگروه در راستای سرفصل هدایت و توانمندسازی، اقدام به برنامه ریزی دوره‌های آموزشی در سه بخش دوره‌های اختصاصی (موضوع‌های خاص صندوق‌ها) ، دوره‌های عمومی کاربردی (دوره های عمومی کسب و کار و شرکت داری) و دوره جامع سرمایه گذاری (تربیت متخصص سرمایه گذاری ) نموده است.

 

دوره های آموزشی سال 1400

الف- دوره های اختصاصی صندوق های پژوهش و فناوری  

دوره‌های ویژه صندوق‌های پژوهش و فناوری و برحسب نیازسنجی انجام شده با حمایت 90% تا 100% دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

 

ب- دوره توانا

دومین دوره توانمندسازی کارشناسان ارزیابی(توانا) صندوق های پژوهش و فناوری

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

ج- دوره جامع سرمایه گذاری خطرپذیر VC

نظر به آنکه برخی موضوعات تخصصی از اهمیت و جایگاه خاصی برای صندوق‌های پژوهش و فناوری برخوردارند، دبیرخانه اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی جامع با موضوع سرمایه‌گذاری خطرپذیر خواهد نمود که توسط گروه مالی شریف برگزار می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

دوره های آموزشی سال 1399

تاریخ

عنوان دوره

1399/07/28

مبارزه با پولشویی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

1399/07/21

بررسی تجارب شکست شرکتها

1399/07/14

دیپلماسی علم و فناوری در حوزه دانش بنیان

1399/06/31

شناخت مفاهیم نوآوری اجتماعی و کاربست آن در شرکت‌های دانش بنیان

1399/06/24

فنون مدیریت جلسات سازمانی

1399/06/03

حمایت حقوقی از اسرار تجاری در شرکتهای دانش بنیان

1399/05/27

آشنایی با نظام ملی نوآوری در اکوسیستم دانش بنیان

1399/05/20

پنج راه عملی برای شناخت انتظارات مشتری

1399/05/15

آشنایی با فرآیندهای حقوقی، مالی و امورکارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی

1399/04/24

خدمت محوری در صندوق نوآوری وشکوفایی

1399/04/22

نوآوری باز و تبادل فناوری در اکوسیستم دانش بنیان

1399/04/19

قانون بیمه و تامین اجتماعی

1399/04/17

اصول سرمایه‌گذاری خطرپذیر

1399/04/08

کانالهای همکاری و انتقال تکنولوژی در شرکتهای دانش بنیان

1399/04/03

مفاهیم مالکیت فکری در اکوسیستم دانش بنیان

1399/03/27

قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده

1399/03/25

شاخص های تحلیل فنی و اقتصادی طرح های فناورانه

1399/03/19

معرفی اکوسیستم نوآوری

1399/03/11

روشهای تامین مالی

1399/03/07

تدوین سند بودجه

1399/02/30

مقدمه‌ای بر تجاری سازی و استراتژیهای آن

1399/02/31

افتتاح نمایشگاه محصولات دانش بنیان ایرانی در اسپانیا

1399/02/20

نقش شتابدهنده ها در اکوسیستم دانش‌بنیان

1399/02/16

معرفی نهادهای مالی فناوری مشابه در عرصه بین الملل

 

دوره های آموزشی سال 1398

1398/12/19

اصول و مبانی تهیه سند بودجه سالانه

1398/12/14

صورتهای مالی یکپارچه صندوق های پژوهش و فناوری

1398/11/20

آموزش استانداردهای جدید حسابداری

1398/10/07

تهیه سند بودجه سالیانه

1398/07/16

ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و الزامات قانون آن

 

دوره های آموزشی سال 1396

1396/10/20

آشنایی با سرمایه گذاری مخاطره‌پذیر

1396/08/20

-قواعد تشکیل و توسعه صندوق‌ها (قوانین کارگروه و دبیرخانه)

- قواعد تشکیل و توسعه صندوق‌ها (قوانین کارگروه و دبیرخانه)

-مدل کسب و کار صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی