سیزدهمین نشست هم اندیشی: اشتراک گذاری تجربیات صندوق ها در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با وصول مطالبات

سیزدهمین نشست هم اندیشی: «اشتراک گذاری تجربیات صندوق ها در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با وصول مطالبات»

 

نشست های هم اندیشی

 

سیزدهمین نشست هم اندیشی: «اشتراک گذاری تجربیات صندوق ها در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با وصول مطالبات»

زمان: سه شنبه 30 شهریور ماه سال 1400

ساعت: 9 - 12

نحوه برگزاری: حضوری و برخط(آنلاین)

مخاطبین: مدیران عامل و مدیران حقوقی صندوق ها

 

نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی