سیزدهمین نشست هم اندیشی: اشتراک گذاری تجربیات صندوق ها در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با وصول مطالبات

سیزدهمین نشست هم اندیشی: «اشتراک گذاری تجربیات صندوق ها در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با وصول مطالبات»

 

نشست های هم اندیشی

 

 

 

               

 

        «اشتراک گذاری تجربیات صندوق ها در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با وصول مطالبات»

 

 

زمان: سه شنبه 30 شهریور ماه سال 1400

ساعت: 9 - 12

نحوه برگزاری: حضوری و برخط(آنلاین)

مخاطبین: مدیران عامل و مدیران حقوقی صندوق ها

 

نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی