قانون مالیات مستقیم(نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی)

قانون مالیات مستقیم(نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی)

 

قانون مالیات مستقیم(نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی)

 

عنوان: قانون مالیات مستقیم(نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی)

 

تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه 1400/05/14

ساعت برگزاری: 9 - 13

نحوه برگزاری: برخط(آنلاین)

مدرس: جناب آقای رستگار

 

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)