منوی ناوبری

احتساب هزینه‌های مالیاتی سود و کامزد پرداختی به صندوق‌های پژوهش و فناوری

احتساب هزینه‌های مالیاتی سود و کامزد پرداختی به صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱/۸۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن، تصویب کرد بر این اساس سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌­های مستقیم محسوب می شود.

 

 

برای مشاهده مصوبه در سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اینجا را کلیک کنید