تغییر سهامدار صندوق

تغییر سهامدار صندوق

با توجه به دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری، هرگونه تغییر در سهامداران صندوق های پژوهش و فناوری، ابتدا باید توسط دبیرخانه بررسی قرار گرفته و در صورت تائید، مجمع عادی به‌طور فوق العاده برگزار شده و اقدامات بعدی انجام شود. پس از آن نامه مجوز ثبت برای اداره ثبت شرکت ها صادر خواهد شد.

خواهشمند است مدارک و مستندات ذیل را وفق فرمت اعلام شده برای هر فایل تهیه فرمایید و تحویل دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نمایید.

لازم به ذکر است ارسال تمامی موارد زیر برای تکمیل پرونده الزامی است و هر گونه نقص باید پیش از ارسال مدارک مرتفع گردد.

نکات مهم درباره سهامدار جدید: 

متقاضیان دارای شخصیت حقوقی باشند و متناسب با قانون تأسیس مربوطه، صورت­ های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی یا اسناد مالی ارائه نمایند.
متقاضیان به صورت مستقیم سهامدار صندوق دیگری نباشند.
متقاضیان می­توانند به صورت غیرمستقیم سهامدار حداکثر یک صندوق دیگر باشند.
متقاضیان توان تأمین سرمایه لازم  (به میزان سهم الشرکه در صندوق) را داشته باشند.
متقاضیان دارای بدهی قطعی مالیاتی بر اساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی نباشند.
متقاضیان صندوق باید طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی و مستندات عملکردی، مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت نباشند.
متقاضیان، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق دارای بدهی غیرجاری به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه ­های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی یا چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در نظام بانکی کشور نباشند و در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی از حداقل رتبه اعتباری B برخوردار باشند.
ترکیب متقاضیان صندوق به گونه‌ای باشد که تخصص در حوزه فناوری و نوآوری و تجربه مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند اهداف مورد نظر برای صندوق را دنبال نمایند.
در انتخاب و پیشنهاد نماینده سهامدار ، فردی معرفی شود که دارای سابقه فعالیت مرتبط در حوزه‌ فناوری و نوآوری بوده و یا از سوابق و تجربه در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.

 

1- مدارک عمومی:

ردیف

مدارک عمومی

نوع مدرک

مدارک مورد نیاز برای تکمیل

 

فرمت فایل الکترونیکی

کاغذی

WORD

PDF

1

نامه درخواست تغییر سهامداری و معرفی نماینده پیگیری

 

*

*

 

6

صورتجلسه تفاهم نامه تغییر سهامداری

 

*

*

 

 

2- مدارک سهامداران جدید حقوقی بخش دولتی

لازم است مدارک و مستندات جدول زیر برای هر یک از سهام­داران جدید حقوقی بخش دولتی به صورت جداگانه،  تکمیل و ارائه گردد.

 

ردیف

مدارک سهامداران

نوع مدرک

تایید دبیرخانه

)این قسمت توسط دبیرخانه تکمیل می­گردد(

الکترونیک

کاغذی

 

1

نامه تعیین نماینده سهام در صندوق

*

*

 

2

اساسنامه سهامدار جدید

*

*

 

3

سوابق سازمان/دستگاه

*

   

4

تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده سهام

*

   

 

3- مدارک سهامداران جدید حقوقی بخش غیردولتی

لازم است مدارک و مستندات جدول زیر برای هر یک از سهام­داران جدید حقوقی بخش غیردولتی به صورت جداگانه، تکمیل و ارائه گردد.

ردیف

مدارک سهامداران

نوع مدرک

تایید دبیرخانه

(این قسمت توسط دبیرخانه تکمیل می­گردد)>

الکترونیک

کاغذی

 

1

نامه تعیین نماینده سهام در صندوق

*

*

 

2

آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت

*

   

3

آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات سهامدار و معرفی صاحبان امضای مجاز و سرمایه ثبتی

*

   

4

اساسنامه

*

*

 

5

سوابق سازمان/شرکت

*

   

6

صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی

*

   

7

تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده سهام

*