فرآیند درخواست مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری

فرآیند درخواست مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری

 

بر اساس ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است ، زین پس درخواست مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور خواهد بود.

مقتضی است پس از مطالعه راهنمای زیر ، از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمائید.

 

                                              https://mojavez.ir/#/licences/70878

 

 

 

از متقاضیان محترم تأسیس صندوق پژوهش و فناوری درخواست می‌شود پیش از ارائه درخواست به دبیرخانه کارگروه، نسبت به مطالعه کامل موارد زیراقدام نمایند:

"دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری"

مصوبه محدوده فعالیت‌های صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی

 مصوبه سقف سهم الشرکه سهامداری صندوق های پژوهش و فناوری و پس از اطمینان واجد شرایط بودن کلیه سهامداران برای تأسیس صندوق، اسناد و مدارک لازم برای تأسیس صندوق را مطابق توضیحات ذیل تکمیل و به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

 

سیاست های اعطای مجوز تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری

 

اعطای مجوز تاسیس صندوق (جامع)در تهران

 1. دانشگاه های دارای پارک علم و فناوری و یا مراکز رشد و مرکز نوآوری، به شرط استقرار حداقل 100 واحد فناور و دانش بنیان امکان اخذ مجوز به صورت مستقل را دارند.
 2. سایر مراکز اصلی میتوانند به صورت مشترک و به شرط استقرار حداقل 100 واحد فناور و دانش بنیان  به صورت مجموع، درخواست مجوز نمایند.

  اعطای مجوز تاسیس صندوق های استانی 
   هر استان صرفا یک صندوق پژوهش و فناوری با موضوع فعالیت جامع دارد.

تبصره: صندوق استانی ملزم به مشارکت نهاد های علم و فناوری استان شامل دانشگاه وزارت علوم ، دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم و فناوری می باشد.

 

صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی

1. صندوق های تخصصی براساس 2 محور مساله محور / فناوری محور به صورت ملی فعالیت می نمایند.

2. موضوعات صندوق های فناوری محور براساس حوزه های فناوری فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و  مؤسسات دانش‌بنیان (ویرایش هشتم) و گزارش برنامه ملی آینده نگاری و موضوعات صندوق های مساله محور بر اساس اسناد بالادستی و اصلی ترین مسائل کشور به تصویب کارگروه رسیده است.

3.در هر عنوان (موضوع) صرفا مجوز یک صندوق تخصصی اعطا خواهد شد.

4. ترکیب صندوق تخصصی: نهاد متولی ملی مرتبط (در همان حوزه موضوع صندوق) + یک مرکز علمی (دانشگاه یا موسسه پژوهشی دارای پتانسیل در همان موضوع  تخصصی درخواستی) + بخش خصوصی مرتبط با موضوع صندوق (شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های صنعتی فعال تخصصی، شتابدهنده تخصصی)

5. حداقل سرمایه برای تاسیس صندوق تخصصی مساله محور یا فناوری محور:  100 میلیارد ریال

 

نکات مهم:

 • صندوق پیشنهادی باید دارای حداقل سه متقاضی سهامداری (شخصیت حقوقی) و با رعایت سقف سهامداری حداکثر 34% در صندوق باشند رعایت سقف سهامداری، بصورت مجموع میزان مشارکت در لایه های بعدی هر یک از سهامداران محاسبه می شود

 • احراز لزوم تأسیس صندوق و دلایل توجیهی متقاضیان برای تأسیس صندوق با توجه به ظرفیت ویژه متقاضیان بررسی خواهد شد

 • ترکیب سهامداری به گونه ای باشد که شامل شخصیت های حقوقی باسابقه و باتجربه در حوزه های فناوری، نوآوری، مالی و سرمایه گذاری باشد.

 • متقاضی سهامداری باید در سالهای اخیر فعال بوده و صورت های مالی با عملکرد مثبت داشته باشند.

 • حضور نهاد علم و فناوری دارای زیست بوم و عملکرد شاخص در حوزه علم و فناوری الزامی می باشد.

 • سرمایه ثبتی متقاضی سهامداری باید به میزان حداقل میزان مشارکت در صندوق در شرف تاسیس باشد.
 • متقاضی سهامداری نمی توانند بانک و یا شرکتهای تابعه باشند (دستورالعمل ممنوعیت بانک مرکزی) 

 

 

مدارک 

1- اساسنامه نمونه صندوق پژوهش و فناوری (برای دریافت کلیک کنید)

2- دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صندوق پژوهش و فناوری (برای دریافت کلیک کنید)

3- نامه درخواست تاسیس و معرفی نماینده (برای دریافت کلیک کنید)

4- کاربرگ اطلاعات متقاضیان تاسیس  (برای دریافت کلیک کنید)

5-چارچوب (مدل) پیشنهادی کسب و کار صندوق (برای دریافت کلیک کنید)

6- فهرست مدارک درخواست مجوز تاسیس صندوق  (برای دریافت کلیک کنید)

7- فرم رضایتنامه اعتبارسنجی مالی   (برای دریافت کلیک کنید)

8- پاورپوینت    (برای دریافت کلیک کنید)

 

 

 
 • ارائه درخواست تاسیس صندوق
 •  

   

   

   

   

   

   

  گام نخست: ارائه درخواست تاسیس صندوق پژوهش و فناوری 

   

  مدارک مورد نیاز:

  • نامه درخواست تاسیس صندوق و معرفی نماینده پیگیری (برای دریافت کلیک کنید)
  • کاربرگ اطلاعات درخواست کنندگان مجوز تأسیس صندوق‌ پژوهش و فناوری (برای دریافت کلیک کنید)
  • اسناد مثبته مورد درخواست در کاربرگ ( اساسنامه، سوابق کاری، اسناد مالی (صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی) ، آگهی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هر یک از متقاضیان) 

   

   

   

 • تکمیل مدارک

  گام دوم: تکمیل مدارک

   

   

  مدارک مورد نیاز:

  • مدل کسب و کار فعالیت صندوق (Business Model) شامل تعیین فعالیتهای صندوق، معرفی بازار هدف و تعیین اندازه بازار، برنامه عملیاتی صندوق در هر حوزه فعالیت و پیش بینی عملکرد صندوق برای دوره 3 ساله (برای دریافت نمونه خام کلیک کنید)  

  • تکمیل پاورپوینت "درخواست مجوز تاسیس صندوق" ؛ مطابق فایل نمونه   (برای دریافت نمونه خام کلیک کنید)  

   

   

   

 • معرفی مدیران پیشنهادی صندوق
 •  

   

  گام سوم:معرفی مدیران پیشنهادی صندوق

   

  مدارک مورد نیاز:

  • ارسال سوابق تحصیلی و کاری (رزومه) و مدارک هویتی اعضای هیأت مدیره پیشنهادی
  • ارسال سوابق تحصیلی و کاری (رزومه) و مدارک هویتی مدیرعامل پیشنهادی
  • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای هر یک از اعضای هیأت مدیره (برای دریافت کلیک کنید)
  • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای مدیرعامل پیشنهادی (برای دریافت کلیک کنید)
  • سایر مدارک مربوط که بنا به درخواست دبیرخانه کارگروه نیاز به اصلاح یا تغییر داشته اند
    

   

 • سایر مدارک

  گام چهارم: سایر مدارک

   

  مدارک مورد نیاز:

  • کاربرگ نهایی درخواست تأسیس (همراه با مهر و امضا توسط تمامی سهامداران)
  • سایر مدارک مربوط که بنا به درخواست دبیرخانه کارگروه نیاز به اصلاح یا تغییر داشته اند
   

   

   

 • دریافت مصوبه تاسیس  
 •  

  گام پنجم: دریافت مصوبه تاسیس از کارگروه 

   

   

  مدارک مورد نیاز:

  • معرفی مدیرعامل پیشنهادی
  • معرفی بازرسان/حسابرسان اصلی و علی البدل
  • دریافت مصوبه مجوز تاسیس صندوق‌ پژوهش و فناوری از دبیرخانه کارگروه
 • ثبت رسمی صندوق
 •  

   

  گام ششم: ثبت رسمی صندوق

   

  مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل اساسنامه نمونه مصوب هیأت وزیران توسط کلیه سهامداران (با مهر سهامداران حقوقی و امضای صاحبان امضای مجاز آنها)
  • تائید و ممهورنمودن اساسنامه، صورتجلسه مجمع موسسین و صورتجلسه هیأت مدیره صندوق توسط دبیرخانه کارگروه 
  • مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت صندوق‌ پژوهش و فناوری (در بازه 6 ماهه اعتبار مجوز کارگروه)

   

 • دریافت مجوز فعالیت 
 •  

   

  گام هفتم : دریافت مجوز فعالیت از دبیرخانه کارگروه

   

  مدارک مورد نیاز:

  • ارائه مستندات مربوط به ثبت صندوق‌ پژوهش و فناوری  اعم از؛ آگهی تأسیس، اساسنامه ثبت شده و صورتجلسه هیات موسس
  • ارائه آیین نامه های مصوب اعم از آیین نامه های مالی- معاملاتی، نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری
  • فهرست مدیران و پرسنل صندوق به همراه سوابق تحصیلی و کاری ایشان
  • قرارداد خرید/اجاره محل فعالیت صندوق
  • ارایه اسناد مثبته نرم‌افزار حسابداری
  • دریافت مجوز فعالیت صندوق‌ پژوهش و فناوری  از دبیرخانه

   

مستندات تاسیس صندوق