اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی


معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی را در تاریخ 11/6/1394 ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیأت وزیران در جلسه 11/5/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

مادّه1ـ صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می‌کند.

مادّه2ـ سرمایه اولیه صندوق ...... ریال است. سهم دولت در لوایح بودجه سنواتی و یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی تعیین و پرداخت می‌شود که ... درصد به میزان ... ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین شده است.

مادّه3ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

مادّه4ـ نشانی صندوق، استان ... شهر ...، خیابان ...، پلاک ...، واحد ...،‌ کدپستی ...، است.

تبصره- هیأت مدیره می‌تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.

مادّه5 ـ موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها.
جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
سرمایه‌گذاری خطرپذیر (vc) در طرح‌های پژوهشی و فناوری.
مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری و دانش‌بنیان.
تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها.
همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.
اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری.
ارایه خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی طرحهای کسب‌وکار و نظارت، ارزش‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری.
مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایت‌های موجود در کشور.