دوره ششم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

دوره ششم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

اسامی شرکت کنندگان در دوره ششم:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام صندوق

1

عبدالحسین طالبی

مدیر عامل

صندوق استان خراسان شمالی

2

جواد کوتی

مدیر عامل

صندوق استان خوزستان

3

ناصر نیکدل

مدیر عامل

صندوق استان کهگیلویه و بویر احمد

4

کاوس حیدری

مدیر عامل

صندوق جهاد دانشگاهی

5

سید یحیی رهنمایی

مدیر عامل

صندوق سلول های بنیادی

 

جدول برنامه دوره ششم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

تصاویر برگزاری دوره ششم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران