دوره پنجم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

دوره پنجم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

اسامی شرکت کنندگان در دوره پنجم:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام صندوق

1

اصغر بیات

مدیر عامل

صندوق استان همدان

2

علی گرامی

مدیر عامل

صندوق استان کرمان

3

امین پیرایش

مدیر عامل

صندوق استان مرکزی

4

مهدی رنجبر تکله

مدیر عامل

صندوق استان اردبیل

5

جعفر احمدی شالی

مدیر عامل

صندوق استان آذربایجان شرقی

 

جدول برنامه دوره پنجم:

 

دوره حرفه ای مدیران
دوره حرفه ای مدیران

 

 

تصاویر برگزاری دوره پنجم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران