دوره سوم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

دوره سوم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

اسامی شرکت کنندگان در دوره سوم

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام صندوق

1

امید پورعلیمردان

مدیر عامل

صندوق استان هرمزگان

2

آرش فره‌وشی

مدیر عامل

صندوق نوآوران افلاک لرستان

3

غلامرضا شمشیری

قائم مقام مدیرعامل

صندوق دانشگاه تهران

4

مسعود نیک‌روش

مدیر عامل

صندوق پژوهش و فناوری زاگرس

5

پریسا بهلولی

مدیر عامل

صندوق پژوهش و فناوری ارس

6

مهدی حیدری

مدیر عامل

صندوق استان آذربایجان غربی

 

جدول برنامه دوره سوم:

 

دوره حرفه ای مدیران
دوره حرفه ای مدیران

 

 

تصاویر برگزاری دوره سوم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران