دوره دوم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

دوره دوم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

اسامی شرکت کنندگان در دوره دوم

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام صندوق

1

مجتبی اسدی

مدیر عامل

صندوق استان بوشهر

2

سپهر برزی مهر

مدیر عامل

صندوق صنعت برق و انرژی

3

سید عبدالرضا ترابزاده

قائم مقام مدیرعامل

صندوق استان یزد

4

فلورا ولی‌زاده

مدیر اداری

صندوق استان گیلان

 

جدول برنامه دوره دوم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

تصاویر برگزاری دوره دوم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران