دوره اول کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

دوره اول کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

اسامی شرکت کنندگان در دوره اول

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام صندوق

1

دانیال صابر سمیعی

مدیر عامل

صندوق استان گیلان

2

سید جعفر هاشمی

مدیر عامل

صندوق استان مازندران

3

الهه احسانفر

مدیرعامل-پیشنهادی

صندوق استان سیستان و بلوچستان

4

محمد رضایی

مدیر عامل

صندوق استان گلستان

5

محمد مهدی رحیمی

مدیر عامل

صندوق صنعت ماشین سازی

 

جدول برنامه دوره اول:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

تصاویر برگزاری دوره اول:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران