نمایش اسلایدر

اخبار صندوق

اخبار کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

صدور مجوز تاسیس ۲ صندوق پژوهش و فناوری...

1401/3/30

طرح حمایت از زیست بوم هوش مصنوعی و هو‌شمندسازی

1401/3/25

صندوق پژوهش و فناوری صنعت دفاعی ثبت رسمی شد

1401/3/24
آرشیو

فهرست صندوق ها

فهرست صندوق های پژوهش فناوری کشور

فهرست صندوق های پژوهش فناوری کشور