ناشر منبع

null برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان شمالی
14:01

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان شمالی

مجامع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان شمالی با حضور تمام سهامداران و ناظرکارگروه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، مجامع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان شمالی با حضور تمام سهامداران و ناظرکارگروه، روز دوشنبه 15 شهریور ماه سال 1400 در محل پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی برگزار شد.
 در مجمع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده پس از ارائه گزارش فعالیت‌های صندوق توسط مدیرعامل، صورت‌های مالی 1399 و بودجه سال 1400 به تصویب اعضا رسید. سپس حسابرس و بازرس صندوق برای سال جاری انتخاب شدند.

 

تصویب اساسنامه جدید صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان شمالی
در مجمع فوق‌العاده، اساسنامه جدید صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان شمالی مصوب هیات وزیران به تصویب اعضا رسید.