ناشر منبع

null برگزاری نشست غیرحضوری "اصول و مبانی تهیه سند بودجه سالانه"
نشست غیرحضوری "اصول و مبانی تهیه سند بودجه سالانه" 12:07

برگزاری نشست غیرحضوری "اصول و مبانی تهیه سند بودجه سالانه"

در راستای اهداف نظارتی و هدایتی کارگروه ، دوره  غیرحضوری "اصول و مبانی تهیه سند بودجه سالانه" روز دوشنبه 19اسفندماه ساعت 9 صبح با ارائه جناب آقای دکتر اکبری با  مشارکت مدیران عامل صندوقهای پژوهش و فناوری و مدیران مالی (مسئول تهیه بودجه )  برگزار گردید.
 

✅فایل ارائه
https://www.rtfunds.ir/documents/96390/400079/Budgeting.pdf/70eb010f-9e68-5b1b-7345-37bc804d5ea0?t=1584434720000

 

✅لینک دسترسی و دانلود فیلم دوره

1⃣

https://www.rtfunds.ir/documents/96390/400079/01-Budgeting.rar/901cae40-d386-f7d6-43de-e2784c363e87?t=1584433781000

2⃣

https://www.rtfunds.ir/documents/96390/400079/02-Budgeting.part1.rar/b79a7680-d61e-9bc5-8a44-3c5d61483ecd?t=1584434608000

3⃣
https://www.rtfunds.ir/documents/96390/400079/02-Budgeting.part2.rar/f54d8a98-06dc-9261-339b-948f6aff6af3?t=1584434610000

🔷راهنمای استفاده:
فایل 1⃣ مربوط به جلسه اول دوره است.

فایل 2⃣ و 3⃣ مربوط به جلسه دوم دوره می باشد که لازم است پس از دانلود حتما در کنار هم در یک فولدر قرار بگیرند و سپس از حالت فشرده خارج شوند🔷

 

 

 

 

ارسال ایمیل