مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

 

مبارزه با پولشویی

 

عنوان دوره: مبارزه با پولشویی(1)

 

تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه 1400/07/22

ساعت برگزاری: 9 - 13

نحوه برگزاری: برخط(آنلاین)

استاد: جناب آقای دکتر روح الله نجفی

 

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)

 

مبارزه با پولشویی
 

 

 

 


 

عنوان دوره: مبارزه با پولشویی(2)

 

تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه 1400/07/29

ساعت برگزاری: 9 - 13

نحوه برگزاری: برخط(آنلاین)

استاد: جناب آقای دکتر روح الله نجفی

 

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)

 

مبارزه با پولشویی