توانمندسازی

توانمندسازی

دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری با توجه به ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مبنی بر وظیفه "هدایت" صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور، با اهداف زیر اقدام به برنامه ریزی دوره‌های توانمندسازی آنلاین و حضوری برای صندوق‌های پژوهش و فناوری و متقاضیان راه‌اندازی آنها نموده است.

 

اهداف برگزاری دوره‌های توانمندسازی

  • آشنایی با اهداف و مأموریت های صندوق‌ها
  • بهبود و ارتقای کسب و کار و ساختار سازمانی صندوق‌ها
  • کمک به ایجاد شفافیت و سلامت مالی و ارتقای کارایی و بهره‌وری صندوق‌ها
  • رشد و ارتقاء دانش و تجربیات تخصصی کارشناسان و مدیران صندوق‌ها برای بهبود فعالیتهای آنها (دانش مالی، دانش سرمایه گذاری، دانش مدیریت فناوری و نوآوری، دانش مدیریت عمومی و ...)
  • توسعه عملکرد صندوق‌های پژوهش و فناوری در هر یک از فعالیت‌های اصلی صندوق‌ها
  • ارائه مفاهیم کاربردی و موضوعات کلیدی در ارتقای اقتصاد دانش بنیان در سطح بنگاهی (صندوق پژوهش و فناوری) و سطح کلان کشور
  • تبیین تعامل سازنده صندوق‌ها با نهادهای ناظر، حامی و همکار

 

دوره‌های برگزار شده

 

تاریخ برگزاری

عنوان دوره

1396/08/20

قواعد تشکیل و توسعه صندوق‌ها (قوانین کارگروه و دبیرخانه)

  • مقررات بالادستی صندوق‌های پژوهش و فناوری
  • مدل کسب و کار صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی

1396/10/20

آشنایی با سرمایه گذاری مخاطره‌پذیر

 

 

برنامه‌های توانمندسازی در سال 1398

دبیرخانه کارگروه صندوق‌ها در نظر دارد در سال 1398 همچون سنوات گذشته اقدام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای مدیران و پرسنل صندوق‌های پژوهش و فناوری نماید.

فرم

اعلام نیازهای آموزشی توسط صندوق های پژوهش و فناوری