فرایند تاسیس صندوق

فرایند درخواست مجوز تأسیس و فعالیت صندوق پژوهش و فناوری

از متقاضیان محترم تأسیس صندوق پژوهش و فناوری خواهش می‌شود پیش از ارائه درخواست به دبیرخانه کارگروه، نسبت به مطالعه "دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری" اقدام نمایند و پس از اطمینان واجد شرایط بودن کلیه سهامداران برای تأسیس صندوق، اسناد و مدارک لازم برای تأسیس صندوق را مطابق توضیحات ذیل تکمیل و به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

 

 • ایجاد درخواست

  گام نخست: ایجاد درخواست تأسیس صندوق پژوهش و فناوری

  مدارک مورد نیاز:

  • نامه درخواست تاسیس صندوق و معرفی نماینده پیگیری
  • مدل کسب و کار فعالیت صندوق (Business Model) شامل؛ تعیین فعالیتهای صندوق، معرفی بازار هدف و تعیین اندازه بازار، برنامه عملیاتی صندوق در هر حوزه فعالیت، پیش بینی عملکرد صندوق برای دوره 3 ساله، تدوین صورتهای مالی پیش بینی شده برای دوره سه ساله،
  • فایل ارائه شامل؛ بیانیه اهداف و مأموریت، دلایل توجیهی تأسیس صندوق، ظرفیت های ویژه متقاضیان تأسیس

   

  هدف ارزیابی دبیرخانه:

  • تأیید دلایل توجیهی متقاضیان برای تأسیس صندوق
  • احراز لزوم تأسیس صندوق با توجه به ظرفیت ویژه متقاضیان
  • صحه گذاری مدل کسب و کار فعالیت صندوق

   

 • معرفی سهامداران

  گام دوم: معرفی سهامداران صندوق پژوهش و فناوری

  مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل فرم ترکیب سهامداران و سرمایه ثبتی صندوق
  • تکمیل لایه های بعدی سهامداری هر یک از سهامداران صندوق به تفکیک بخش دولتی و خصوصی
  • اساسنامه، سوابق کاری، اسناد مالی و آگهی روزنامه رسمی تغییرات و سرمایه ثبتی هر یک از متقاضیان
  • تکمیل فرم معرفی نماینده و صاحبان امضای مجاز هر یک از سهامداران و مدارک هویتی ایشان
  • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقوقی برای هر یک از سهامداران

   

  هدف ارزیابی دبیرخانه:

  • هویت سنجی سهامداران صندوق
  • تأیید صلاحیت ترکیب سهامداران به منظور تأکید بر حضور سهامداران باسابقه و باتجربه در حوزه های فناوری، نوآوری، مالی و سرمایه گذاری
  • احراز صلاحیت سوابق اعتباری سهامداران صندوق

   

 • معرفی اعضای هیأت مدیره

  گام سوم: معرفی اعضای هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری

  مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل فرم معرفی اعضای هیأت مدیره
  • ارسال سوابق تحصیلی و کاری اعضای هیأت مدیره پیشنهادی
  • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای هر یک از اعضای هیأت مدیره

   

  هدف ارزیابی دبیرخانه:

  • هویت سنجی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق
  • تأیید صلاحیت ترکیب اعضای هیأت مدیره به منظور تأکید بر حضور مدیران خبره در حوزه های فناوری، نوآوری، مالی و سرمایه‌گذاری
  • احراز صلاحیت سوابق اعتباری اعضای هیأت مدیره برای مدیریت یک نهاد مالی و اعتباری

   

 • تکمیل مدارک

  گام چهارم: تکمیل مدارک

  مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل تفاهم نامه تعهد سهام صندوق توسط سهامداران مورد تأیید دبیرخانه
  • تکمیل کاربرگ درخواست تأسیس
  • تکمیل و مهر و تأیید اساسنامه نمونه مصوب هیأت وزیران توسط کلیه سهامداران (با مهر سهامدار حقوقی و امضای صاحبان امضای مجاز آنها)
  • سایر مدارک مربوط به گام های قبلی که بنا به درخواست دبیرخانه کارگروه نیاز به اصلاح یا تغییر داشته اند

   

  هدف ارزیابی دبیرخانه:

  • احراز تعهد سهامداران برای تأدیه سرمایه صندوق در بازه زمانی مذکور در اساسنامه
  • جمع آوری و تأیید کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای اخذ مجوز تأسیس صندوق از کارگروه

   

 • ثبت حقوقی

  گام پنجم: ثبت حقوقی صندوق پژوهش و فناوری و اخذ مجوز فعالیت

  مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل فرم معرفی مدیرعامل پیشنهادی به انضمام سوابق تحصیلی و کاری ایشان
  • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای مدیرعامل
  • ارائه مستندات مربوط به ثبت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی اعم از؛ آگهی تأسیس، تعیین سهام، معرفی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، معرفی صاحبان امضای مجاز و ...
  • فرم معرفی سوابق تحصیلی و کاری پرسنل صندوق و سمت ایشان
  • ارائه آیین نامه های مصوب صندوق اعم از آیین نامه های مالی، معاملاتی، اعطای تسهیلات و قبول تعهدات، سرمایه‌گذاری، اعطای ضمانت نامه و ...
  • ارائه مستندات استقرار نرم افزارهای متمرکز مالی و حسابداری

   

  هدف ارزیابی دبیرخانه:

  • هویت سنجی و تأیید صلاحیت مدیرعامل صندوق برای تصدی مدیریت یک نهاد مالی
  • احراز ثبت حقوقی صندوق مطابق با ساختار و شرایط مصوب کارگروه
  • احراز تکمیل نیروی انسانی صندوق و استقرار نرم افزارهای متمرکز مالی و حسابداری
  • احراز نظام یافتن فعالیت صندوق از طریق تصویب آیین نامه ها

   

مستندات و چندرسانه‌ای‌ها