الزامات سامانه نرم افزاری صندوق های پژوهش و فناوری

الزامات سامانه نرم افزاری صندوق های پژوهش و فناوری

در راستای ارتقای جایگاه صندوقهای پژوهش و فناوری به سطح نهادهای مالی حرفه ای خصوصی، همچنین استاندارد شدن ساختار مالی و حسابداری صندوقهای پژوهش و فناوری، الزامات سامانه نرم‌افزاری صندوق های پژوهش و فناوری به شرح ذیل اعلام می گردد؛ پیاده‌سازی و رعایت آن در تعهد صندوق می باشد.

 1. امکان ارسال اتوماتیک اطلاعات مورد نیاز دبیرخانه در قالب اطلاعات پایه متقاضیان تسهیلات و اقلام صورتهای مالی با شرح پیوست (کدینگ) به صورت دوره ای طبق ضوابط ابلاغی از سوی دبیرخانه برای تجمیع در پایگاه متمرکز ایجاد شود.

تبصره 1: در صورت نیاز دبیرخانه سایر اقلام داده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد و صندوق موظف به افزودن این اطلاعات به داده های قابل ارسال می باشد.

 1. سامانه می بایست از ارسال اطلاعات به دو شکل برخط بر روی وب سرویس و به صورت آفلاین مطابق با اصول رمزنگاری ابلاغی دبیرخانه پشتیبانی نماید.

 2.  امکان ارسال داده ها به صورت کامل، دوره ای و  افتراقی در هر بار ارسال وجود داشته باشد.

تبصره 2: بازه‌ی زمانی ارسال اطلاعات طبق نیاز و به تشخیص دبیرخانه، دوره ای (روزانه، هفتگی و یا ماهیانه) یا براساس درخواست خواهد بود.

 1. تمهیدات لازم می بایست از سمت هر صندوق، جهت ارسال مجدد اطلاعات در صورت ناموفق بودن هر تلاش در نظر گرفته شود.

 2. دبیرخانه ضوابط برقراری ارتباط امن جهت ارسال اطلاعات را متعاقبا اعلام خواهد نمود.

 3. مسئولیت برقراری اتصال سامانه از محل استقرار سامانه‌ به سرویس‌های پایگاه متمرکز برعهده‌ی صندوق است.

 4. گواهی امنیتی از آزمایشگاه های مورد تائید افتا، برای نسخه ی نصب شده ی سامانه می بایست ارائه گردد.

تبصره3: چنانچه هر پیمانکار نسخه ی مشخصی از سامانه را در چندین صندوق نصب نماید، ارائه ی یک گواهی امنیتی مربوط به همان نسخه برای تمامی نسخه های مشابه قابل قبول خواهد بود.

 1.  تغییر در نسخه به منزله ی نیاز به اخذ مجدد گواهی امنیتی است. از این بابت توصیه می شود  برای تغییر نسخه های هر سامانه ، حداقل یکبار در سال گواهی امنیتی از آزمایشگاه های مورد تائید افتا دریافت گردد.

 1. با توجه به اینکه دبیرخانه قصد دارد در آینده دسترسی به سرویس‌های استعلامی ضروری را جهت افزایش کیفیت اعتبارسنجی به صورت متمرکز به صندوق‌های پژوهش و فناوری ارایه نماید، قابلیت‌های لازم جهت بهره گیری از سرویسهای مذکور در سامانه می‌بایست اعمال گردد.

 2. در صورت نیاز به بازرسی سامانه توسط دبیرخانه یا نماینده ی آن، همکاری لازم با دبیرخانه جهت اعطای دسترسی مشاهده (view) دیتابیس سامانه متناسب با اطلاعات مورد نظر صورت گیرد.

 3. اطلاعات ارسال شده برای دبیرخانه چه در قالب وبسرویس و چه به صورت آفلاین، حتما می بایست مستقیما از روی پایگاه اصلی سامانه و بدون ویرایش برداشت  و ارسال شوند.

 4.  هرگونه تغییر در طراحی پایگاه داده ، ایجاد دیتابیس واسط، انباره ی داده و ... می بایست قبل از انجام به اطلاع و تایید دبیرخانه رسانده شود. در صورت نیاز، بررسی فنی بر روی ETL ها نیز صورت خواهد گرفت و لازم است همکاری کامل با نماینده ی دبیرخانه در این خصوص صورت گیرد.

 5. سامانه می بایست به ازای هر صندوق فقط دارای یک محیط کاربری بوده و  فاقد امکان  ایجاد گزارشات مالی و حسابداری موازی برای یک صندوق باشد.( قابلیت حسابداری دو یا چند دفتره را پشتیبانی نکند).

 6. انجام هرگونه تغییرات در اطلاعات پایگاه داده خارج از فرایندهای داخل سامانه (به صورت دستی و غیر قابل رصد) ممنوع است.

 7. انجام  اقدامات  این سند، به معنای تایید عملکرد پیمانکار و یا سامانه از سوی دبیرخانه تلقی نمی گردد و پیمانکار نمی‌بایست در مذاکرات و مکاتبات خود با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت معرفی سامانه، از عباراتی با مفهوم " دارای مجوز دبیرخانه یا تحت نظارت دبیرخانه" استفاده نمایند.

 8. در صورت تغییر  اقلام داده و نحوه ی ارتباط و ارسال  اطلاعات همکاری لازم با دبیرخانه جهت به روز رسانی و اعمال تغییرات  از سوی صندوق صورت پذیرد.

 9. هرگونه حمایت دبیرخانه از صندوق جهت استقرار سامانه و یا دسترسی به سرویس‌های استعلامی متمرکز در آینده،  منوط به پایبندی صندوق به الزامات این سند می باشد.

 10. عدم پایبندی به هر یک از موارد فوق در صورت احراز و اثبات به منزله ی تخلف در نظر گرفته شده و برخورد لازم با متخلفین مطابق با دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوقهای پژوهش و فناوری، صورت خواهد گرفت. همچنین  پیگیری تخلف پیمانکار از طریق اعلام موضوع به مراجع ذیصلاح  و اضافه شدن پیمانکاران خاطی به لیست سیاه دبیرخانه صورت خواهد گرفت.

 

کدینگ حساب های صندوق های پژوهش فناوری

دریافت فایل کدینگ حساب های صندوق های پژوهش فناوری (کلیک کنید)

 

کدینگ حساب های صندوق های پژوهش فناوری

سطح گروه

ردیف

كد گروه

نام گروه

1

1

داراييها

2

2

بدهيها

3

3

حقوق صاحبان سهام

4

4

درآمدها

5

5

هزينه ها

6

6

حسابهاي انتظامي

     

داراییها

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

11

داراييهاي جاري

2

12

داراييهاي غيرجاري

داراییهای جاری

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

1101

موجودي نقد و بانك

2

1102

سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت

3

1103

سفارشات و پيش پرداختها

4

1104

تسهيلات مالي اعطايي

5

1105

دريافتني هاي تجاري و غير تجاري

6

1106

موجودی کالا

7

1107

سایر دارایی های جاری

 

موجودي نقد و بانك

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

110101

موجودی نزد بانك ها

2

110102

موجودی صندوق

3

110103

تنخواه گردانها

4

110104

وجوه در راه

سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

110201

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

2

110202

اوراق مشاركت كوتاه مدت

3

110203

سهام ساير شركتها

4

110204

صندوق سرمايه گذاري كوتاه مدت بانك ها

سفارشات و پيش پرداختها

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

110301

اعتبارات اسنادي

2

110302

پيش پرداخت داخلي

3

110303

پيش پرداخت بيمه و ماليات

4

110304

كسورات صورت وضعيت

5

110305

ساير پيش پرداختها

تسهيلات مالي اعطايي

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

110401

تسهيلات مالي اعطايي كوتاه مدت

2

110402

كنترل تسهيلات پرداخت شده

3

110403

كنترل تسهيلات پرداختني

4

110404

درآمد انتقالي به سنوات آتي

5

110405

اسناد دريافتني تسهيلات اعطايي

6

110406

مطالبات دريافتني تسهيلات اعطايي

دريافتني هاي تجاري و غير تجاري

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

110501

حسابها و اسناد دريافتني تجاري

2

110502

ساير حسابها و اسناد دريافتني

موجودی کالا

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

110601

موجودی کالا

سایر دارایی های جاری

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

110701

كارمزد دوره هاي آتي تسهيلات دريافتي

داراییهای غیرجاری

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

1201

داراييهاي ثابت مشهود

2

1202

داراييهاي نامشهود

3

1203

سرمايه گذاريهاي بلندمدت

4

1204

ساير دارييها

بدهیها

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

21

بدهيهاي جاري

2

22

بدهيهاي غيرجاري

بدهیهای جاری

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

2101

پيش دريافتها

2

2102

ذخائر

3

2103

تسهيلات مالي دريافتي كوتاه مدت

4

2104

درآمد هاي تحقق نيافته سنوات آتي

5

2105

بدهي هاي تجاري و غير تجاري

بدهی غیرجاری

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

2201

تسهيلات مالي دريافتي بلندمدت

2

2202

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

حقوق صاحبان سهام

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

31

سرمايه

2

32

افزايش سرمايه در جريان

3

33

اندوخته ها

4

34

سود (زيان) انباشته

5

35

مازاد ارزش سهام

6

36

مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود

7

37

مازاد تجديد ارزيابي سرمايه گذاري ها

 

درآمدها

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

41

درآمدهاي عملياتي

2

42

درآمدهاي غيرعملياتي

درآمد عملیاتی

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

4101

درآمد اعطاء تسهيلات

2

4102

درآمد صدور ضمانتنامه

3

4103

درآمد حاصل از عامليت

4

4104

درآمدهاي حاصل از يارانه سود

5

4105

درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري ها

6

4106

درآمدهاي حاصل از ارزيابي

7

4107

ساير درآمدهاي عملياتي

درآمد غیرعملیاتی

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

4201

درآمد سود سپرده بانكي

2

4202

درآمد سرمايه گذاريها

3

4203

ساير درآمدها

4

4204

ساير درآمدهاي غيرعملياتي

هزینه ها

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

51

هزينه هاي اداري و عمومي

2

52

هزينه هاي غير عملياتي

3

53

بهاي تمام شده خدمات ارائه شده

هزينه هاي اداري و عمومي

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

5101

هزينه هاي اداري و عمومي

2

5102

هزينه هاي مالي

3

5103

ساير هزينه عملياتي

هزينه هاي غير عملياتي

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

5201

كارمزد و بهره ها

2

5202

هزينه ماليات

3

5203

ساير هزينه هاي غير عملياتي

حسابهای انتظامی

ردیف

كد حساب

نام حساب

1

61

حسابهاي انتظامي

2

62

طرف حسابهاي انتظامي

3

63

حسابهاي انتظامي برگشتي

4

64

طرف حسابهاي انتظامي برگشتي