معرفی سپاص بعنوان سامانه ماده (3) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری

معرفی سپاص بعنوان سامانه ماده (3) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

 با توجه به ماده (3) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏نامه صندوق‏های پژوهش و فناوری-ویرایش دوم، ابلاغیه شماره 2488/ص/99 مورخ 13/11/1399 و همچنین مصوبه جلسه چهل و هشتم کارگروه صندوق‏های پژوهش و فناوری، بدین‌وسیله «سامانه پیام رسان الکترونیکی صندوق‏های پژوهش و فناوری (سپاص)» به عنوان سامانه ثبت و استعلام وضعیت ضمانت‏‌نامه‏‌های صندوق‏های پژوهش و فناوری تا پایان سال 1399 معرفی می‏گردد.

بدیهی است کلیه‌ی صندوق‌های پژوهش و فناوری ملزم به ثبت تمامی ضمانت‏نامه‏ ها برای ذی‏نفع (کارفرما) بخش دولتی یا بخش خصوصی در سپاص بوده و تمامی ضمانت‏نامه‏ ها دارای کد سپاص باشند. لازم به ذکر است عدم درج اطلاعات کلیه ضمانت‏نامه‏‏ ها در سپاص، تخلف محسوب شده و دبیرخانه کارگروه مطابق با مفاد فصل سوم «دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوق‌ها ی پژوهش و فناوری» و شیوه‌نامه‏‌های مرتبط با آن با صندوق متخلف برخورد می‏نماید.