نشست های هم‌افزایی

نشست های هم‌افزایی 

دبیرخانه کارگروه با توجه به تجربیات خوبی که از برگزاری رویدادهای هم‌افزایی دارد و بازخوردهایی که از صندوق‌ها برای برگزاری این دوره‌ها گرفته است در نظر دارد در سال آتی هر سه ماه یکبار رویداد هم‌افزایی برگزار نماید. این رویدادها با توجه به استقبال برخی از صندوق‌های استانی از جمله صندوق خراسان رضوی و صندوق یزد نسبت به میزبانی این رویدادها در استانهای مذکور در صورت صلاحدید می تواند به صورت چرخشی در استانهای مختلف و به میزبانی صندوق‌های متقاضی و داوطلب برگزار شود. ضمن اینکه نظر به همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی امکان برگزاری این رویدادها در محل صندوق نوآوری هم وجود دارد.

اهداف و مأموریت هایی که دبیرخانه کارگروه از برگزاری این رویدادها دارد به شرح زیر است: