منوی ناوبری

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی

 

تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی" طی نامه شماره ۴۴۹۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

در ماده (4) بند (9)  این آیین نامه تضامین صندوق های پژوهش و فناوری مورد تائید قرار گرفته است.

 

برای مشاهده آیین نامه (کلیک کنید)