قانون مالیات مستقیم(اجاره، عملکرد، حق الزحمه و حقوق)

قانون مالیات مستقیم(اجاره، عملکرد، حق الزحمه و حقوق)

 

قانون مالیات مستقیم(اجاره، عملکرد، حق الزحمه و حقوق)

 

عنوان: قانون مالیات مستقیم(اجاره، عملکرد، حق الزحمه و حقوق)

 

تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه 1400/06/18

ساعت برگزاری: 9 - 13

نحوه برگزاری: برخط(آنلاین)

مدرس: جناب آقای رستگار