بررسی آخرین تحولات قوانین و مقررات حاکم بر چک

بررسی آخرین تحولات قوانین و مقررات حاکم بر چک

 

بررسی آخرین تحولات قوانین و مقررات حاکم بر چک

 

عنوان: بررسی آخرین تحولات قوانین و مقررات حاکم بر چک

 

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1400/03/19

ساعت برگزاری: 14 - 18

نحوه برگزاری: برخط(آنلاین)

مدرس: جناب آقای نوری

 

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)

 

 

بررسی آخرین تحولات قوانین و مقررات حاکم بر چک
 
بررسی آخرین تحولات قوانین و مقررات حاکم بر چک