توانمندسازی (اعلام نیاز)

توانمندسازی

دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری با توجه به ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مبنی بر وظیفه "هدایت" صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور، با اهداف زیر اقدام به برنامه ریزی دوره‌های توانمندسازی آنلاین و حضوری برای صندوق‌های پژوهش و فناوری و متقاضیان راه‌اندازی آنها نموده است.

اهداف برگزاری دوره‌های توانمندسازی:
- آشنایی با اهداف و مأموریت های صندوق‌ها
- بهبود و ارتقای کسب و کار و ساختار سازمانی صندوق‌ها
- کمک به ایجاد شفافیت و سلامت مالی و ارتقای کارایی و بهره‌وری صندوق‌ها
- رشد و ارتقاء دانش و تجربیات تخصصی کارشناسان و مدیران صندوق‌ها برای بهبود فعالیتهای آنها (دانش مالی، دانش سرمایه گذاری، دانش مدیریت فناوری و نوآوری، دانش مدیریت عمومی و ...)
- توسعه عملکرد صندوق‌های پژوهش و فناوری در هر یک از فعالیت‌های اصلی صندوق‌ها
- ارائه مفاهیم کاربردی و موضوعات کلیدی در ارتقای اقتصاد دانش بنیان در سطح بنگاهی (صندوق پژوهش و فناوری) و سطح کلان کشور
- تبیین تعامل سازنده صندوق‌ها با نهادهای ناظر، حامی و همکار

دوره‌های برگزار شده

تاریخ برگزاری

عنوان دوره

1396/08/20

قواعد تشکیل و توسعه صندوق‌ها (قوانین کارگروه و دبیرخانه)

-مقررات بالادستی صندوق‌های پژوهش و فناوری
-مدل کسب و کار صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی

1396/10/20

آشنایی با سرمایه گذاری مخاطره‌پذیر

1398/07/16

ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و الزامات قانون آن

1398/10/07

تهیه سند بودجه سالیانه

1398/11/20

آموزش استانداردهای جدید حسابداری

 

برنامه‌های توانمندسازی در سال 1398

دبیرخانه کارگروه صندوق‌ها در نظر دارد در سال 1398 همچون سنوات گذشته اقدام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای مدیران و پرسنل صندوق‌های پژوهش و فناوری نماید.

فرم

اعلام نیازهای آموزشی توسط صندوق های پژوهش و فناوری

دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

مشتاقانه از هرگونه پیشنهادات برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره ای برای مدیران و کارکنان صندوق ها استقبال می نماید.

خواهشمند است پیشنهادات خویش را از طریق فرم زیر و یا ایمیل/تلفن دبیرخانه به ما اعلام نمایند.