فرآیند درخواست مجوز تأسیس و فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی(CVC)

فرآیند درخواست مجوز تأسیس و فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی(CVC)

 

بر اساس ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است ، زین پس درخواست مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور خواهد بود.

مقتضی است پس از مطالعه راهنمای زیر ، از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمائید.

 

                                              https://mojavez.ir/#/licences/70878

 

 

 

 

از متقاضیان محترم تأسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی(CVC) درخواست می‌شود پیش از ارائه درخواست به دبیرخانه کارگروه، نسبت به مطالعه "دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی(CVC)"  اقدام نمایند و پس از اطمینان واجد شرایط بودن کلیه سهامداران برای تأسیس صندوق، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02142170172 تماس حاصل نمایند.

 

نکات مهم:

 • صندوق پیشنهادی باید دارای حداقل سه متقاضی سهامداری  (شخصیت حقوقی)  باشند 

 • متقاضی سهامداری باید در سالهای اخیر فعال بوده و صورت های مالی با عملکرد مثبت داشته باشند.

 • هدف غایی، تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری است که با مشارکت شرکت های بزرگ ایجاد شده و درصدد جذب فناوري‌ها و سرمايه‌گذاري در محصولات نوآورانه بوده و صرفا در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر فعالیت نمایند.

 • جذب سرمایه­ گذاری و مشارکت حداکثری بخش غیردولتی در تأمین سرمایه و منابع مالی صندوق مدنظر است.

 • مشارکت سهامدارانی مطلوب است که بر توسعه فناوری و نوآوری تمرکز داشته باشند.

 • سرمایه ثبتی متقاضی سهامداری باید به میزان حداقل میزان مشارکت در صندوق در شرف تاسیس باشد.

 • متقاضی سهامداری نمی توانند بانک و یا شرکتهای تابعه باشند (دستورالعمل ممنوعیت بانک مرکزی) 
 • دارای عملکرد در حوزه تحقیق و توسعه (زیرساخت، پرسنلی، مالی، محصول و ...) باشند

 

مدارک 

1- اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (برای دریافت کلیک کنید)

2- دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری سرمایه گذای خطرپذیر شرکتی(CVC) (برای دریافت کلیک کنید)

نامه درخواست تاسیس و معرفی نماینده (برای دریافت کلیک کنید)

3- کاربرگ اطلاعات متقاضیان تاسیس  (برای دریافت کلیک کنید)

4-چارچوب (مدل) پیشنهادی کسب و کار صندوق (برای دریافت کلیک کنید)

5- فهرست مدارک درخواست مجوز تاسیس صندوق  (برای دریافت کلیک کنید)

6- فرم رضایتنامه اعتبارسنجی مالی   (برای دریافت کلیک کنید)

7- پاورپوینت    (برای دریافت کلیک کنید)

 

 
 • ارائه درخواست تاسیس صندوق 
 •  

   

   

   

   

   

  گام نخست: ارائه درخواست تاسیس  صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی CVC 

   

  مدارک مورد نیاز:

  • نامه درخواست تاسیس صندوق و معرفی نماینده پیگیری  (برای دریافت کلیک کنید)
  • کاربرگ اطلاعات درخواست کنندگان مجوز تأسیس صندوق‌ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (برای دریافت کلیک کنید)
  • اسناد مثبته مورد درخواست در کاربرگ : اساسنامه، سوابق کاری، اسناد مالی (صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی) ، آگهی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هر یک از متقاضیان

   

   

   

 • تکمیل مدارک

  گام دوم: تکمیل مدارک

   

   

  مدارک مورد نیاز:

  • مدل کسب و کار فعالیت صندوق (Business Model) شامل تعیین فعالیتهای صندوق، معرفی بازار هدف و تعیین اندازه بازار، برنامه عملیاتی صندوق در هر حوزه فعالیت و پیش بینی عملکرد صندوق برای دوره 3 ساله (برای دریافت نمونه خام کلیک کنید)  

  • تکمیل پاورپوینت "درخواست مجوز تاسیس صندوق" ؛ مطابق فایل نمونه   (برای دریافت نمونه خام کلیک کنید)  

   

   

   

 • معرفی مدیران پیشنهادی صندوق
 •  

   

  گام سوم:معرفی مدیران پیشنهادی صندوق

   

  مدارک مورد نیاز:

  • ارسال سوابق تحصیلی و کاری (رزومه) و مدارک هویتی  اعضای هیأت مدیره پیشنهادی
  • ارسال سوابق تحصیلی و کاری (رزومه) و مدارک هویتی مدیرعامل پیشنهادی 
  • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای هر یک از اعضای هیأت مدیره (برای دریافت کلیک کنید)
  • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای مدیرعامل پیشنهادی
  • سایر مدارک مربوط که بنا به درخواست دبیرخانه کارگروه نیاز به اصلاح یا تغییر داشته اند
    

   

 • سایر مدارک

  گام چهارم: سایر مدارک

   

  مدارک مورد نیاز:

  • کاربرگ نهایی درخواست تأسیس (همراه با مهر و امضا توسط تمامی سهامداران)
  • سایر مدارک مربوط که بنا به درخواست دبیرخانه کارگروه نیاز به اصلاح یا تغییر داشته اند
   

   

   

 • دریافت مصوبه تاسیس  
 •  

  گام پنجم: دریافت مصوبه تاسیس از کارگروه 

   

   

  مدارک مورد نیاز:

  • معرفی مدیرعامل پیشنهادی
  • معرفی بازرسان/حسابرسان اصلی و علی البدل
  • دریافت مصوبه مجوز تاسیس صندوق‌ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی از دبیرخانه کارگروه
 • ثبت رسمی صندوق
 •  

   

  گام ششم: ثبت رسمی صندوق

   

  مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل اساسنامه نمونه مصوب هیأت وزیران توسط کلیه سهامداران (با مهر سهامداران حقوقی و امضای صاحبان امضای مجاز آنها)
  • تائید و ممهورنمودن اساسنامه، صورتجلسه مجمع موسسین و صورتجلسه هیأت مدیره صندوق توسط دبیرخانه کارگروه 
  • مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت صندوق‌ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (در بازه 6 ماهه اعتبار مجوز کارگروه)

   

 • دریافت مجوز فعالیت 
 •  

   

  گام هفتم : دریافت مجوز فعالیت از دبیرخانه کارگروه 

   

  مدارک مورد نیاز:

  • ارائه مستندات مربوط به ثبت صندوق‌ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی غیردولتی اعم از؛ آگهی تأسیس، اساسنامه ثبت شده و صورتجلسه هیات موسس
  • ارائه آیین نامه های مصوب اعم از آیین نامه های مالی- معاملاتی، نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری
  • فهرست مدیران و پرسنل صندوق به همراه سوابق تحصیلی و کاری ایشان
  • قرارداد خرید/اجاره محل فعالیت صندوق
  • ارایه اسناد مثبته نرم‌افزار حسابداری
  • دریافت مجوز فعالیت صندوق‌ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی از دبیرخانه

   

مستندات تاسیس صندوق cvc