تهیه سند بودجه سالیانه صندوق های پژوهش و فناوری

تهیه سند بودجه سالیانه صندوق های پژوهش و فناوری

اساسنامه مهم ترین سند شکل گیری شرکت است که در آن وظایف ارکان شرکت معین می گردد. در همین راستا و مطابق با بند (3) ماده (8) و بند (10) ماده (13) و بند (5) ماده (15) اساسنامه نمونه صندوق‏ های پژوهش و فناوری وظیفه مدیرعامل، هیات مدیره و مجمع در فرآیند تهیه بودجه سالانه مشخص شده است، که لازم است توسط صندوق ‏ها انجام شود و سند بودجه سالانه در اسناد و مدارک صندوق ‏ها وجود داشته باشد.

در بند (2) ماده (8) اساسنامه نمونه صندوق‏ ها، ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع اشاره شده است. گزارش عملکرد باید فعالیت ها و اقدامات هیات مدیره را نسبت به برنامه ‏های مصوب مجمع ارزیابی نماید و انحرافات مثبت یا منفی را به اطلاع سهامداران برساند.

طبق ماده (6) دستورالعمل اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‏ های پژوهش و فناوری، "رعایت محرمانگی و حفظ کلیه اسناد و مدارکی که صندوق در اختیار دبیرخانه می­گذارد، برعهده دبیرخانه است" و دبیرخانه مداخله‏ای در نحوه تهیه و اطلاعات مندرج در سند بودجه سالانه صندوق ‏ها ندارد؛ و صرفا لزوم وجوب و ارائه آن‌را ابلاغ نموده است.

الزام صندوق ‏ها به ارایه هدف ‏گذاری سالانه و ارایه برنامه برای تحقق اهداف، با هدف توانمندسازی، تقویت و حرکت به سمت حرفه‌ای شدن نهادهای مالی بویژه صندوق‌های تازه‌تاسیس می‌باشد و یکی از مهمترین برنامه‏ های دبیرخانه در راستای تحقق هدف کارگروه در سالجاری می‏باشد، که امید است با همکاری تمامی صندوق‏ ها در سال مالی جاری کلیه اسناد و مدارک مرتبط تهیه و طبق قوانین و مقررات تصویب گردند.

در همین راستا ، دو کارگاه آموزشی ارایه اصول و مبانی و تدوین عملیاتتی سند بودجه برای مدیران صندوق ها برگزار شده است، که فایل ارایه استاد و فیلم دوره در قسمت پایین صفحه قابل مشاهده می باشد.


جلسه دوم: کارگاه تدوین سند بودجه سالیانه

چهارشنبه 7 خرداد ماه 1399

فایل ارائه و فیلم دوره

آقای دکتر اکبری

 

 


جلسه اول: اصول و مبانی تهیه سند بودجه

19 اسفند سال 98

فایل ارائه و فیلم دوره

آقای دکتر اکبری

 

راهنمای استفاده:
فایل شماره 1 مربوط به جلسه اول دوره است.

فایل شماره 2و شماره 3 مربوط به جلسه دوم دوره می باشد که لازم است پس از دانلود حتما در کنار هم در یک فولدر قرار بگیرند و سپس از حالت فشرده خارج شوند