انتخاب / تغییر هیات مدیره صندوق

انتخاب / تغییر هیات مدیره

با توجه به دستورالعمل  اعطا  و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری، هرگونه تغییر در اعضای هیات مدیره صندوق های پژوهش و فناوری، ابتدا باید توسط دبیرخانه بررسی قرار گرفته و در صورت تائید، نامه مجوز ثبت برای اداره ثبت شرکت ها صادر خواهد شد.

خواهشمند است مدارک و مستندات ذیل را وفق فرمت اعلام شده برای هر فایل تهیه فرمایید و پس از اطمینان از گردآوری کلیه مدارک و مستندات، تحویل دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری نمایید.

طبق دستورالعمل اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی متقاضیان، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق دارای بدهی غیرجاری به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی یا چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در نظام بانکی کشور نباشند و در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی از حداقل رتبه اعتباری B برخوردار باشند.


همچنین انتخاب اعضای هیات مدیره باید با تکیه بر ضوابط فعالیت صندوق پژوهش و فناوری به گونه ­ای باشد که وجود حداقل 3 سال سابقه فعالیت در حوزه/حوزه ­های دانش­بنیان و فناورانه، سوابق فعالیت در حوزه خدمات مالی و سرمایه ­گذاری مرتبط با فعالیت صندوق و سابقه عضویت در هیأت مدیره و شرکت داری مرتبط احراز شود.


هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشی از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود (تبصره 2‏- قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت»)

 

ردیف

مدارک سهامداران

نوع مدرک

الکترونیک

کاغذی

1

نامه درخواست  انتخاب / تغییر هیات مدیره

*

*

2

نامه معرفی عضو هیات مدیره از سوی سهامدار

*

*

3

صورتجلسه مجمع/ هیات مدیره

*

*

4

سوابق اجرایی و تحصیلی (رزومه)

*

 

5

فرم رضایتنامه اعتبار­سنجی اشخاص حقیقی

*

*

6

تصویر شناسنامه و کارت ملی

*

 

7

اقرارنامه عدم ممنوعیت های قانونی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 

*

*