تغییر هیات مدیره-مدیرعامل صندوق

با توجه به دستورالعمل  اعطا  و لغومجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری، هرگونه تغییر در اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل صندوق های پژوهش و فناوری، ابتدا باید توسط دبیرخانه بررسی قرار گرفته و در صورت تائید، نامه مجوز ثبت برای اداره ثبت شرکت ها صادر خواهد شد.

خواهشمند است مدارک و مستندات ذیل را وفق فرمت اعلام شده برای هر فایل تهیه فرمایید و پس از اطمینان از گردآوری کلیه مدارک و مستندات، تحویل دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری نمایید.

هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود (تبصره 2‏- قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت»)

ردیف

مدارک سهامداران

نوع مدرک

الکترونیک

کاغذی

1

نامه درخواست تغییر هیات مدیره/مدیرعامل

a

a

2

صورتجلسه مجمع

a

a

3

سوابق اجرایی و تحصیلی (رزومه)

a

4

فرم رضایتنامه اعتبار­سنجی اشخاص حقیقی

a

a

5

تصویر شناسنامه و کارت ملی

a

6

اقرارنامه عدم ممنوعیت های قانونی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری

a

a

 

 دانلود نامه درخواست تغییر هیات مدیره/مدیرعامل : کلیک کنید

 دانلود فرم رضایتنامه اعتبار­سنجی اشخاص حقیقی: کلیک کنید

 دانلود اقرارنامه عدم ممنوعیت های قانونی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری : کلیک کنید

انلود فهرست مدارک درخواست تغییر هیات مدیره/مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری : کلیک کنید