مجوز فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری تازه تاسیس

اخذ مجوز فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری تازه تاسیس

 

 بر اساس ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است ، زین پس درخواست مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور خواهد بود.

مقتضی است پس از مطالعه راهنمای زیر ، از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمائید.

 

                                                   https://mojavez.ir/#/licences/70913

 

 

به اطلاع می‌رساند طبق ماده (10) دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، مدیران صندوق پژوهش و فناوری بلافاصله بعد از ثبت آگهی تاسیس در روزنامه رسمی، باید نسبت به انجام موارد ذیل ماده (6) دستورالعمل مذکور اقدام نموده و مراتب را طی نامه رسمی به همراک مدارک زیر جهت اخذ "مجوز فعالیت" به دبیرخانه اعلام نمایند.

اقدامات برای صدور مجوز فعالیت:

  • تدارک محل فعالیت (دفتر کار)
  •  کد کارگاهی تامین اجتماعی  
  •  کد اقتصادی (مالیاتی)
  • تصویب چارت سازمانی صندوق
  • تأمین نیروی انسانی متخصص باتوجه به برنامه های آتی (مالی اداری، تسهیلات (ارزیابی و نظارت طرح ها)، سرمایه گذاری و ...)
  •  استقرار نرم‌افزار مالی و حسابداری (نرم افزار نصب و راه اندازی  شده باشد)
  • تدوین آیین‌نامه‌های مالی- معاملاتی، حقوق و دستمزد (منابع انسانی) ، تسهیلات، سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه و غیره 
  •  
  • توجه: آئین نامه ها و چارت سازمانی باید به تصویب مجمع عمومی صندوق (طبق اساسنامه ، صورتجلسه مجمع نیاز است) و یا هیات مدیره (در صورت تفویض توسط مجمع به هیات مدیره، صورتجلسه تفویض  مجمع عمومی  و تصویب هیات مدیره نیاز است) برسد.

بدیهی است هرگونه فعالیت پیش از صدور مجوز فعالیت، خلاف مقررات مربوط به صندوق‌های پژوهش و فناوری خواهد بود.

 

فرآیند دریافت کسب مجوز فعالیت