ناشر منبع

null صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت با سرمایه ثبتی هزار میلیارد ریال به صورت رسمی به ثبت رسید
11:52

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت با سرمایه ثبتی هزار میلیارد ریال به صورت رسمی به ثبت رسید

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت به عنوان پنجاهمین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی کشور به صورت رسمی ثبت شد. 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت پس از اخذ مجوز از کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و طی مراحل لازم به عنوان پنجاهمین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی کشور با سرمایه هزار و سی میلیارد ریال به صورت رسمی به ثبت رسید. 
ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه ، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت ، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه، ارائه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری و  نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها از جمله خدمات این صندوق خواهند بود. 
مجموعه شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، صنایع پتروشیمی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت از بخش دولتی و مجموعه شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس، پویا پژوهش باختر، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، انرژی دانا، انرژی پاسارگاد، سرمایه گذاری صنعت نفت ایران در بخش خصوصی از سهامداران این صندوق به شمار می روند.