ناشر منبع

null رویکرد ویژه به توسعه و توانمند سازی صندوق های پژوهش و فناوری تازه تاسیس (هفتمین نشست هم افزایی مدیران )
14:18

رویکرد ویژه به توسعه و توانمند سازی صندوق های پژوهش و فناوری تازه تاسیس (هفتمین نشست هم افزایی مدیران )

هشتمین نشست هم اندیشی مدیران عامل صندوق های پژوهش و فناوری تازه تاسیس با حضور دکتر خیاطیان و اعضای دبیرخانه کارگروه به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، نشست هم اندیشی مدیران عامل 9 صندوق تازه تاسیس با حضور دکتر خیاطیان عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ 19 مهر برگزار شد .
 در ابتدای این جلسه مدیران عامل صندوق های پژوهش و فناوری پس از بیان اقدامات صورت گرفته به بیان در خواست ها و  مشکلات خود پرداخته و پیشنهادات و راهکارهایی در این زمینه ارایه نمودند. سپس دکتر خیاطیان عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: عملکرد مثبت سنوات قبل صندوق های پژوهش و فناوری یکی از عواملی است که موجب رشد زیست بوم فناوری کشور شده است و هر روزه بازیگران جدیدی به زیست بوم فناوری اضافه می شوند که صندوق های پژوهش و فناوری تازه تاسیس با مشارکت نهادها و سازمان های بزرگ اقتصادی از مهمترین این بازیگران می باشند و توسعه آنها می تواند منجر به توسعه زیست بوم فناوری کشور شود.
در پایان مقرر گردید دبیرخانه کارگروه با رویکرد حمایت و کمک به توسعه فعالیت های صندوق های پژوهش و فناوری تازه تاسیس، پیشنهاد اصلاحاتی در دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه صندوق ها را به کارگروه ارایه نموده و تسریع موضوعات مرتبط با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری را پیگیری نماید.