نظارت بر عملکرد صندوق‌ها

نظارت بر عملکرد صندوق‌ها

فصل دوم - دستورالعمل اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق­های پژوهش و فناوری

ماده 13­- کارگروه برای انجام وظایف و اقدامات نظارتی خود بر نحوه عملكرد صندوق­ ها و رعايت ضوابط کارگروه از سوي آنها،‏ به طور عمده بر موارد زير تأكيد می­نماید:

فعاليت اصلي شركت، به نحوي كه نسبت به رعايت چارچوب مندرج در اساسنامه، قوانین و مقررات اطمينان حاصل شود. 
اطمینان از ساختار مديريت صندوق به نحوی که موجب تقویت و توسعه فعالیت صندوق گردد؛ ارائه گزارش­هاي مورد نیاز سازمان­های ذیصلاح در زمان مقرر و در چارچوب مقررات انجام ‏پذیرد.
تبصره 3- انجام وظایف و اقدامات نظارتی کارگروه بر نحوه عملكرد صندوق‌ها توسط دبیرخانه انجام می‌شود.

ماده 14- دبیرخانه برای تهیه گزارش‌های ارزیابی عملکرد سالانه و دوره­ای صندوق­ ها، می­تواند به صورت ادواري یا در مواقع لزوم، مدارك و هرگونه مستندات صندوق و هرگونه اماکن متعلق به صندوق یا تحت اختیار یا کنترل وی را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار دهد یا ارائه اطلاعات، مدارك و گزارش ‏هایی را از صندوق درخواست نماید:

  • اطمینان از تهیه و نگهداري اسناد، مدارك، گزارش ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات؛
  • اطمینان از حفظ شرایط تعیین شده براي تأسیس و فعالیت صندوق؛
  • بررسی شکایات و اعتراضات رسیده از سوي مشتري یا افراد دیگر؛
  • بررسی تخلفات احتمالی صندوق؛
  • تهیه­ ی گزارش ­ها، اسناد و مدارك براي سایر نهادهای ذی صلاح.

تبصره 4- صندوق موظف است کلیه‏ي اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش های مورد درخواست را در موعد مقرر در اختیار دبیرخانه قرار دهد و به سوالات نمایندگان دبیرخانه پاسخ داده و امکان بازرسی از دفاتر، مدارك و اماکن مورد نظر را براي نمایندگان دبیرخانه بدون فوت وقت فراهم آورد.

ماده 15- صندوق موظف است اطلاعات مربوط به صورت­ های مالی و همچنین گزارش عملکرد هیات مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را در مقاطع زمانی سالانه برای دبیرخانه ارسال نماید.

ماده 16- صندوق موظف است سامانه جامع اطلاعات مشتریان خود را به گونه‏ ای ایجاد نماید که هرگونه اطلاعات و آمار مورد نیاز دبیرخانه اعم از مالی یا غیرمالی را به صورت ادواری یا موردی و انفرادی یا تلفیقی حداکثر ظرف مدت ده روز در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

ماده 17- صندوق موظف است طبق اساسنامه و قوانین و مقررات در زمان مقرر نسبت به برگزاری مجامع عمومی خود اقدام نماید.

تبصره 5- علت هرگونه تاخیر در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق باید بصورت کتبی به اطلاع دبیرخانه برسد.

تبصره 6- رعایت محرمانگی و حفظ کلیه اسناد و مدارکی که صندوق در اختیار دبیرخانه می­گذارد، برعهده دبیرخانه است.

ماده 18- مطابق با تبصره (3) ماده (8) آیین­نامه، نماینده دبیرخانه به عنوان ناظر کارگروه موظف به شرکت در تمامی مجامع عمومی شامل عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده صندوق­ ها خواهد بود.

ماده 19- کلیه صورتجلسات قابل درج در روزنامه رسمی باید با تایید و مهر دبیرخانه به اداره ثبت شرکت­ ها ارسال گردد.

ماده 20- صندوق­، بازرس قانونی و حسابرس خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تایید بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد، انتخاب کند و قرارداد خود را به گونه‏ اي تنظیم نماید که بازرس یا حسابرس، رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و آیین­نامه ­ها و دستورالعمل های مرتبط با آن، این دستورالعمل و شیوه نامه­های مرتبط، آیین ‏نامه‏ های داخلی صندوق، ثبت صحیح حساب های مشتري را بررسی و در مورد آنها در گزارش سالیانه خود اظهارنظر نماید. هزینه‏ي این رسیدگی بر عهده‏ي صندوق است و در قرارداد مربوطه پیش‏بینی می‏شود.

تبصره 7- صندوق نمی­تواند بازرس قانونی و حسابرسی را که برای پنج سال متوالی بازرسی و حسابرسی آنرا بر عهده داشته است، برای سال ششم به عنوان بازرس یا حسابرس انتخاب نماید مگر آنکه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس یا حسابرس صندوق تعیین شده باشد.

ماده 21- در صورت درخواست یا وصول شکایت احدی از سهامداران، صاحبان منابع مالی یا مشتریان به دبیرخانه، دبیرخانه می­تواند درخواست تهیه‏ ی گزارش ویژه ‏ی حسابرسی از صندوق نماید. صندوق باید علاوه بر انعقاد قرارداد حسابرسی موارد خاص با موسسه حسابرسی مورد تأیید دبیرخانه، نسبت به ارائه‏ ی اطلاعات، اسناد و مدارك لازم براي تهیه‏ ی این گزارش اقدام و هزینه ‏های تهیه‏ ی گزارش مذکور را بپردازد.

ماده 22- دبیرخانه می‏تواند نسبت به سلب صلاحیت حرفه‏ ای اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل که از قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد اساسنامه مصوب تخطی نموده، اقدام نماید. در این صورت سهامداران موظف ­اند ظرف مدت یکماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب عضو یا اعضاء جدید اقدام نمایند.

ماده 23- تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل‏ و شیوه نامه‌های مرتبط به عهده دبیرخانه می­ باشد.

ماده 24- دبیرخانه موظف است مطابق با مصوبات کارگروه در خصوص راهبردها و سیاست‌های کلان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، برنامه‌ی سالانه‌ای را جهت هدایت صندوق‌ها به سوی اهداف مذکور تدوین و با مشارکت صندوق‌ها نسبت به تحقق آنها اقدام نماید.

ماده 25- هرگونه تغییر در سرمایه صندوق‌ها باید مطابق با بند (ج) ماده (2) این دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مربوطه باشد.

ماده 26- هرگونه تغییر در ترکیب و ساختار سهامداران و متعاقباً اعضای هیأت مدیره صندوق‌ها باید مطابق با بندهای 1 تا 10 بند (الف) ماده (2)، بند 4، 6 و 7 بند (ج) ماده (2) این دستورالعمل باشد.

ماده 27- هرگونه تغییر در گستره جغرافیایی و موضوعات فعالیت صندوق‌ها باید مطابق با بندهای 9 و 11 تا 14 بند (الف) ماده (2) این دستورالعمل ‌باشد.