مصوبات کارگروه

مصوبات کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی (سالهای 1401-1394)

 

جلسه تاریخ جلسه مصوبات جلسه
جلسه 59 1401/01/29
 • اعطا مهلت به صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی تا پایان خرداد ماه برای تصویب اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری 
 • موافقت با سهامداری ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی حمل و نقل پیشرفته ، معاونت علمی و فناوری در صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان بوشهر
 • موافقت با سهامداری آن دسته از موقوفات کشور که دارای 1) شناسه ملی؛ 2) صورت وضعیت مالی (تراز مالی)؛ 3) مفاصا حساب و 4) سند بودجه سالیانه هستند، فقط در صندوق پژوهش و فناوری ماندگار
 • موافقت با تغییر سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی خواجه نصیر و تمدید اعتبار مجوز تأسیس 
جلسه 58 1400/12/21
 • موافقت با تمدید اعتبار مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت دفاعی  
 • موافقت با تغییر سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلول‌های بنیادی و تمدید اعتبار مجوز تأسیس
 • عدم موافقت با اضافه شدن دانشگاه آزاد اسلامی به ترکیب سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گیلان باتوجه به فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین سهامداری دانشگاه آزاد در پنج صندوق پژوهش و فناوری دیگر، شامل استان خراسان رضوی، استان خراسان شمالی، استان یزد، استان اصفهان،
 • موافقت با تغییر سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع معدنی 
 • موافقت با رفع محرومیت فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های ایرانیان
جلسه 57 1400/04/28
 • موافقت با لغو مجوز صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تحقیق و توسعه صنایع و معادن 
 • تعلیق سه ماهه  صندوق پژوهش و فناوری «فناوران ارزش آفرین اشراق»
 • تعلیق سه ماهه  صندوق پژوهش و فناوری «توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو »
 • موافقت مشروط با صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کیش 
 • موافقت با صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع معدنی
 • موافقت با صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (cvc) کارآفرینان اول
جلسه56 1400/02/27
 • موافقت با تغییرات سهامداری صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی همگامان پیشرفت سیستان و بلوچستان 
 • صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فناوری های نوظهور دیجیتال 
 • تصویب محرومیت شش ماهه و تغییر ساختار فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان با توجه به گزارش نظارتی دبیرخانه کارگروه 
 • موافقت با تغییرات سهامداری صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان سمنان 
 • تصویب سیاست های اعطا ی مجوز تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری
جلسه55 1399/12/25
 • تغییرات سهامداری و رفع تعلیق  "صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان مرکزی"
 • تمدید تعلیق فعالیت "صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن"
 • صدور  مجوز تاسیس " صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلول های بنیادی"
 • ارایه گزارش اقدامات و فعالیت های دبیرخانه کارگروه در سال ۱۳۹۹ و ارایه اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۰
جلسه54 1399/12/04
 • تغییرات سهامداری و تغییر نام "صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه همکاریهای بین المللی فناورانه ایرانیان" به " صندوق پژوهش و فناری غیردولتی صنعت ماشین سازی "
 • تغییر ترکیب سهامداری " صندوق پژوهش و فناوری ارس "
 • تغییر ترکیب سهامداری "صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان جنوبی"
 • تغییر ترکیب سهامداری " صندوق پژوهش و فناوری موادپیشرفته و انرژی"
 • تغییر ترکیب سهامداری " صندوق پژوهش و فناوری وستا "
 • تمدید زمان مصوبه تاسیس صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر برای مدت زمان 3 ماه تا تاریخ 1400/02/03
 • صدور مجوز تاسیس " صندوق پژوهش و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد "
 • صدور مجوز تاسیس " صندوق پژوهش و فناوری صنعت دفاعی "
 • مجوز تاسیس " صندوق پژوهش و فناوری خواجه نصیر "

افزایش سرمایه صندوق هایی که سرمایه تادیه شده آنها مطابق با بند (ج) شرایط اختصاصی تاسیس صندوق پژوهش و فناوری در دستورالعمل اعطاو لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری نمی باشد، تا پایان خردادماه1400 به شرح زیر

 1. صندوق‌های استان تهران با سرمایه تادیه شده کمتراز 100 میلیارد ریال، باید سرمایه تادیه شده خود را به 100 میلیارد ریال برسانند.
 2. صندوق‌های سایر استان ها با سرمایه تادیه شده کمتراز 50 میلیارد ریال ، باید سرمایه تادیه شده خود را به 50 میلیارد ریال برسانند.
 3. صندوق‌های استان‌های کمتر توسعه یافته با سرمایه تادیه شده کمتراز 30 میلیارد ریال ، باید سرمایه تادیه شده خود را به 30 میلیارد ریال برسانند.
 • تبصره- صندوق‌هایی که سهامداران ایشان توان افزایش سرمایه ندارند، موظف به جذب سهامدار جدید برای اجرای مصوبه فوق می‌باشند.
 • تبصره- دبیرخانه موظف به پیگیری تا حصول نتیجه و ارایه گزارش به کارگروه می‌باشد. 

مطابق مصوبه جلسه چهل و هشتم کارگروه، دبیرخانه موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بهره‌برداری، بروزرسانی، توسعه و تهیه گزارش‌های تحلیلی از سامانه پیام‌رسان الکترونیکی صندوق های پژوهش و فناوری (سپاص) تاپایان سال 1399 اقدام نماید و درصورت عدم همکاریهای لازم نسبت به ایجاد یک سامانه جدید اقدام نماید.

 

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری توسط سایر دانشگاه‌ها منطبق بر سیاست‌های تصویبی کارگروه خواهد بود و درصورت وصول درخواست، پس از بررسی پتانسیل‌ها و ظرفیت های متقاضیان، از جمله تعداد فناوران وشرکت‌های دانش‌بنیان، احراز صلاحیت و تایید دبیرخانه کارگروه، تکمیل درخواست امکان پذیر می‌باشد.

جلسه53 1399/10/29
 • صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی آذربایجان شرقی 
 • صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی 
 • موافقت با تغییر ترکیب سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآوران افلاک و تغییر نام این صندوق به «صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان لرستان» 
 • موافقت با تغییر ترکیب سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی خراسان شمالی
 • موافقت با تغییر ترکیب سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران 
 • تصویب پیشنهادات دبیرخانه مبنی بر اصلاح دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری 
 • مهلت شش ماه به صندوق های پژوهش و فناوری برای جایگزینی اساسنامه فعلی با اساسنامه نمونه جدید مصوب هیئت وزیران 
جلسه52 1399/08/26
 • تصویب دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری شرکتی( CVC)
 • تغییر ترکیب سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی امیرکبیر
 • تمدید سه ماهه مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی
 • صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان قزوین
 • صدور مجوز صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی موادپیشرفته و انرژی
جلسه51 1399/07/28
 • لغو مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ایده آل صنعت امروز
 • تعلیق چهار ماهه ی صندوق پژوهش و فناوری فن آفرین سلامت مرکزی
جلسه50 1399/05/27
 • تصویب تغییر ماهیت صندوق‌های با شخصیت حقوقی غیر از سهامی خاص
 • صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی می بایست حداقل 80% از منابع و خدمات خود در هر سال مالی را به حوزه/حوزه‏ های درج شده در مجوز فعالیت، اختصاص دهند.
 • مصوبه سقف سهم الشرکه سهامداران صندوق های پژوهش و فناوری : سهامداران صندوق حداقل سه شخصیت حقوقی و با رعایت سقف سهامداری حداکثر 34% در صندوق می باشند.
 • موافقت با درخواست مجوز تاسیس "صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اردبیل" با سرمایه ثبتی صد هزار میلیون ریال
 • موافقت با درخواست مجوز تاسیس "صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی" با سرمایه ثبتی شصت هزار میلیون ریال
 • تعلیق سه ماهه ی مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری تحقیق و توسعه صنایع و معادن 
جلسه49 1399/04/30
 • تشکیل کمیته مشترک بین کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری د
 • اصلاح سهامداران صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با سرمایه ثبتی سی هزار میلیون ریال و تغییر نام به صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی شهید بهشتی
جلسه48 1399/04/09
 • تصویب دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری
 • پیگیری امکان دسترسی صندوق های پژوهش و فناوری به اطلاعات سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان در بانک مرکزی
 • موافقت با اصلاح سهامداران صندوق پژوهش و فناوری اکباتان با سرمایه ثبتی پنجاه هزار میلیون ریال و تغییر نام به صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان همدان
جلسه47 1399/02/30
 • صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان البرز
 • صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق
 • صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر
 • اصلاح سهامداران صندوق پژوهش و فناوری نوآوری اجتماعی
 • صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان
 • ارائه کلیات دستورالعمل پیشنهادی ناظر بر ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری
 • موافقت با تمدید مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه46 1399/02/01
 • ارایه برنامه‏ های سال 1399 دبیرخانه کارگروه
 • محرومیت "صندوق پژوهش و فناوری همکاری‌های بین‌المللی فناورانه ایرانیان" از هر نوع فعالیت جدید حداکثر به مدت یکسال (تا پایان  فروردین ماه سال 1400)
 • موافقت با تمدید مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری تربیت مدرس
 • کلیات درخواست صدور مجوز تاسیس "صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه امیرکبیر" مورد موافقت اعضای کارگروه قرار گرفت و مقرر شد با رعایت نظر بانک مرکزی و سقف سهامداری سهامداران، موضوع در جلسه بعدی مطرح شود.
 • کلیات درخواست صدور مجوز تاسیس "صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان" مورد موافقت اعضای کارگروه قرار گرفت و مقرر شد با رعایت نظر بانک مرکزی و بررسی سهامداری موضوع در جلسه بعدی مطرح شود.
 • کارگروه با درخواست تمدید مجوز تاسیس "صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس" به مدت سه (3) ماه (تا تاریخ 04/04/1399) موافقت نمود.
جلسه45 1398/10/30
 • اعطای مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت
 • اعطای مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گلستان
 • موافقت با تغییر سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان
 • ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه کارگروه در دو ماه گذشته به اعضای کارگروه
جلسه44 1398/09/25
 • موافقت با تغییر سهامدار صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر 
 •  اعطای مجوز تاسیس صندوق  پژوهش و فناوری غیردولتی ماندگار وابسته به سازمان اوقاف
 •  اعطای مجوز تاسیس صندوق  پژوهش و فناوری اکباتان (صندوق  استان همدان) 
 •    اعطای مجوز تاسیس صندوق  پژوهش و فناوری حوزه نوآوری اجتماعی 
 •  موافقت با استقرار سیستم بانکداری متمرکز در صندوق های پژوهش و فناوری با هدف ایجاد شفافیت و استانداردسازی فرایندهای مالی و عملیاتی
جلسه43 1398/07/22
 • لغو مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی چابهار
 • تغییر خدمات مالی صندوق پژوهش و فناوری توسعه علوم و فناوریهای نوین لیدکو به تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه مصوب 1394
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع ستارگان
جلسه42 1398/07/02
 • لغو مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری اترک
 • لغو مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
 • تغییر خدمات مالی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت به تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه مصوب 1394
جلسه41 1398/04/31
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآفرین
 • موافقت با تغییر ترکیب سهامداران صندوق‌‌های پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی و خوزستان
جلسه40 1398/03/27
 • موافقت با در خواست دو صندوق‏ پژوهش و فناوری سلامت مرکزی و ارزش آفرین اشراق مبنی بر فعالیت در تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه نمونه صندوق‏های پژوهش و فناوری مصوب 1394 هیات وزیران
 • صندوق پژوهش و فناوری سیستان و بلوچستان در صورتی می تواند در تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه نمونه صندوق ‏های پژوهش و فناوری مصوب 1394 هیات وزیران، فعالیت نماید که اشخاص حقیقی جزء سهامداران صندوق نباشند. لذا پس از تایید سهامداران حقوقی توسط دبیرخانه، فعالیت صندوق در تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه نمونه صندوق ‏های پژوهش و فناوری مصوب 1394 هیات وزیران، امکان پذیر می باشد.
 • با تغییر ترکیب سهامداران صندوق‌های پژوهش و فناوری خراسان جنوبی و خراسان شمالی موافقت گردید.
جلسه39 1398/02/30
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار
 • دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری" در چهار فصل شامل اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت، هدایت و نظارت بر عملکرد صندوق‌ها، لغو مجوز و فصل سایر موارد به تصویب اعضاء کارگروه رسید.
جلسه38 1397/12/19
 • سیاستهای کلی کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت.
 • تصویب جدول زمانی برگزاری جلسات کارگروه در شش ماه اول سال 1398 مورد تصویب اعضاء کارگروه
جلسه37 1397/11/28
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تربیت مدرس
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه شهید بهشتی
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی منطقه آزاد ارس
 • مقرر شد دبیرخانه کارگروه با توجه به نظرات اعضا نسبت به بازتدوین سیاست های کلان کارگروه و نیز شیوه‌نامه ارزیابی درخواست‌های متقاضیان و ارائه پیشنهادهای مناسب در این زمینه اقدام نماید و با توجه به این سیاست ها، پرونده متقاضیان مورد بررسی قرار گیرد.
جلسه36 1397/09/18
 • گزارش وضعیت تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری
 • بررسی پیرامون سیاست های کارگروه در خصوص نحوه تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری
 • گزارش ارزیابی ظرفیت‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های موجود در کشور(گزارش انجمن صنفی)
جلسه35 1397/08/27
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر
 • تعیین ضوابط نماینده دولت در صندوق های پژوهش و فناوری
جلسه34 1397/06/25 تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی خراسان شمالی
جلسه33 1397/05/28
 • تصویب مجوز تاسیس  صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی منطقه آزاد چابهار
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری با محوریت سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی بوشهر
 • تعیین سقف نرخ کارمزد تسهیلات اعطائی صندوق‌های پژوهش و فناوری
 • بررسی تفصیلی نتایج ارزیابی و نظارت صندوق‌های پژوهش و فناوری منتخب
جلسه32 1397/04/24
 • بررسی تفصیلی نتایج ارزیابی و نظارت صندوق‌های پژوهش و فناوری منتخب
جلسه31 1397/04/03
 • گزارش مجامع صندوق های پژوهش و فناوری
 • بررسی دستورالعمل پولشویی جهت وحدت رویه کارگروه با بانک مرکزی
 • ارائه نتایج ارزیابی و نظارت صندوق های پژوهش و فناوری
 • اصلاح تبصره 2 شیوه‌نامه جهت محدودیت نماینده دولت در رأی گیری هیأت مدیره
جلسه30 1397/02/30 تصویب تعیین نرخ تسهیلات ارائه شده توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری
جلسه29 1397/02/12
 • تصویب انتقال 20% سهام از دانشگاه علوم بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش در صندوق تجهیزات پزشکی
 • بررسی و پاسخ به نظرات بانک مرکزی
جلسه28 1397/01/26 تصویب تغییرات توسط کارگروه به پیشنهادات ارائه شده توسط کمیسیون اقتصادی هیأت دولت
جلسه27 1396/12/23
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی چهارمحال و بختیاری
 • تصویب اصلاحات مورد نیاز آیین نامه اجرایی برای ارسال به هیات محترم وزیران
جلسه26 1396/12/06 تصویب کلی مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علم و صنعت با محوریت سرمایه‌گذاری
جلسه25 1396/11/01 تصویب افزایش سرمایه صندوق فارس به 50 میلیارد ریال
جلسه24 1396/10/03
 • بررسی درخواست تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری‌های شناختی و همگرا
 • ارائه آخرین گزارش وضعیت صندوق‌ها و تقاضاهای فعال
جلسه23 1396/08/21 تصویب کلی مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی بوشهر
جلسه22 1396/07/30 تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مانشت (ایلام)
جلسه21 1396/06/26
 • گزارش مجامع صندوق‌های پژوهش و فناوری و بررسی‌ صورت‌های مالی
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان
 • تصویب کلی مجوز تاسیس  صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مازندران
جلسه20 1396/05/29 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری وضعیت مجامع صندوق‌های پژوهش و فناوری و بررسی‌ صورت‌های مالی
جلسه19 1396/05/08 گزارش مجامع صندوق‌های پژوهش و فناوری و بررسی‌ صورت‌های مالی
جلسه18 1396/04/25 گزارش مجامع صندوق‌های پژوهش و فناوری و بررسی‌ صورت‌های مالی
جلسه17 1396/03/28 تصویب تغییرات آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
جلسه16 1396/02/31 تصویب بودجه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری
جلسه15 1395/12/22
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان زنجان (با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت)
 • بررسی تغییرات اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی
جلسه14 1395/12/08
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری فن آفرين سلامت مركزي (با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت)
 • بررسی آخرین وضعیت صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن برای رفع مشکلات قبلی
جلسه13 1395/10/19
 • اجرای مصوبه کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت مبنی بر حق رای دبیرکارگروه (رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی) و دبیر کل شورای عتف (معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • همچنین نیز به عنوان عضو جدید کارگروه به ساختار کارگروه اضافه شدند
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهاد دانشگاهی
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ایده‌آل صنعت
جلسه12 1395/09/14
 • تصویب شیوه نامه ضوابط فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی لیدکو (اولین صندوق با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت)
 • تصویب کلیات مدل ارزیابی، نظارت و رتبه بندی صندوق های پژوهش و فناوری
جلسه11 1395/08/16
 • تصویب چارچوب نوع شناسی صندوق های پژوهش و فناوری
 • تصویب تغییر سهامدار صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی
جلسه10 1395/07/18
 • بررسی عملکرد صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • بررسی مشکلات جذب سهام‌دار بخش خصوصی برای مشارکت در صندوق های استانی
جلسه9 1395/06/07
 • تصویب مجوز صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان کردستان با رعایت شرط تادیه سرمایه
 • تایید کلی مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گیلان
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری گردشگری به شرط تعیین نهایی نوع صندوق
 • بررسی چارچوب نوع شناسی صندوق ها از زاویه فعالیت خدمات تخصصی مالی، زمینه فعالیت و جغرافیایی
 • تعیین چارچوب اعتبارسنجی سهام‌داران حقیقی و حقوقی‌ صندوق پژوهش و فناوری
جلسه8 1395/05/10
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی،
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی وستا
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری های بین المللی فناورانه
 • تصویب مجوز کلی تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی به شرط رعایت ضوابط کارگروه
جلسه7 1395/03/16
 • اعلام راه اندازی سایت کارگروه
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان کرمان
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی اترک در استان گلستان
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و انتقال فناوری
جلسه6 1394/12/24
 • تصویب نماینده دولت در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی
 • بررسی پرونده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان کرمان
 • بررسی پرونده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری های بین المللی فناورانه (ایرانیان)
جلسه5 1394/10/27 تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی افلاک در استان لرستان
جلسه4 1394/10/05 تصویب سیاست های کلان، دستورالعمل اجرایی، چارچوب دریافت اطلاعات و مسیر بررسی پرونده تشکیل صندوق ها
جلسه3 1394/09/29 بررسی عملکرد ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
جلسه2 1394/09/15 بررسی سیاست های کلان کارگروه و دستورالعمل اجرایی تشکیل کارگروه
جلسه1 1394/09/02 بررسی آیین نامه اجرایی و تصویب آیین نامه داخلی جدید

 

 

 

1382-1393:
کمیسیون ماده 100 در فاصله سال های 1382 الی 1393در مجموع 13 جلسه در محل دبیرخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار نمود و به 18 صندوق پژوهش و فناوری مجوز تاسیس و فعالیت داد. فهرست جلسات و مصوبات در این بازه به صورت زیر است:

تاریخ جلسه

مصوبات جلسه

1382/09/09

تنظیم آئین نامه داخلی جلسات کارگروه، زمینه های فعالیت تخصصی اولویت­ دار

1382/10/07

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد رشته ­های تخصصی صندوق ­ها

1382/12/03

-

1382/12/17

بررسی درخواست صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن

1383/08/17

تصویب صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن ، تصویب صندوق صنعت برق

1383/12/15

تصویب صندوق­ های استان یزد و اصفهان

1385/03/07

-

1386/07/04

تصویب صندوق ­های توسعه فناوری­ های نوین و استان خراسان

1388/12/09

تصویب صندوق توسعه صادرات شریف و توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

1389/04/13

تصویب صندوق سلامت ثامن­، سلامت البرز و کریمه

1389/10/26

تصویب صندوق ­های توسعه فناوری ایرانیان، توسعه فناوری نانو، استان سمنان، سلامت تهران و تجهیزات پزشکی کشور

1390/05/16

تصویب صندوق ­های زاگرس و استان فارس

1393/03/24

- تغییر سهامداران صندوق های کریمه، سمنان و صنعت برق و انرژی - تعیین نمایندگان دولت در صندوق­های غیردولتی پژوهش و فناوری