مصوبات کارگروه

خلاصه جلسات کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی (سالهای 98-1394)

جلسه تاریخ جلسه مصوبات جلسه
جلسه 45 1398/10/30
 • اعطای مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت
 • اعطای مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گلستان
 • موافقت با تغییر سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان
 • ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه کارگروه در دو ماه گذشته به اعضای کارگروه
جلسه 44 1398/09/25
 • موافقت با تغییر سهامدار صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر 
 •  اعطای مجوز تاسیس صندوق  پژوهش و فناوری غیردولتی ماندگار وابسته به سازمان اوقاف
 •  اعطای مجوز تاسیس صندوق  پژوهش و فناوری اکباتان (صندوق  استان همدان) 
 •    اعطای مجوز تاسیس صندوق  پژوهش و فناوری حوزه نوآوری اجتماعی 
 •  موافقت با استقرار سیستم بانکداری متمرکز در صندوق های پژوهش و فناوری با هدف ایجاد شفافیت و استانداردسازی فرایندهای مالی و عملیاتی
جلسه43 1398/07/22
 • لغو مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی چابهار
 • تغییر خدمات مالی صندوق پژوهش و فناوری توسعه علوم و فناوریهای نوین لیدکو به تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه مصوب 1394
 • تصویب مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع ستارگان
جلسه42 1398/07/02
 • لغو مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری اترک
 • لغو مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
 • تغییر خدمات مالی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت به تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه مصوب 1394
جلسه41 1398/04/31
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآفرین
 • موافقت با تغییر ترکیب سهامداران صندوق‌‌های پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی و خوزستان
جلسه40 1398/03/27
 • موافقت با در خواست دو صندوق‏ پژوهش و فناوری سلامت مرکزی و ارزش آفرین اشراق مبنی بر فعالیت در تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه نمونه صندوق‏های پژوهش و فناوری مصوب 1394 هیات وزیران
 • صندوق پژوهش و فناوری سیستان و بلوچستان در صورتی می تواند در تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه نمونه صندوق‏های پژوهش و فناوری مصوب 1394 هیات وزیران، فعالیت نماید که اشخاص حقیقی جزء سهامداران صندوق نباشند. لذا پس از تایید سهامداران حقوقی توسط دبیرخانه، فعالیت صندوق در تمامی موضوعات فعالیت ماده 5 اساسنامه نمونه صندوق‏های پژوهش و فناوری مصوب 1394 هیات وزیران، امکان پذیر می باشد.
 • با تغییر ترکیب سهامداران صندوق‌های پژوهش و فناوری خراسان جنوبی و خراسان شمالی موافقت گردید.
جلسه39 1398/02/30
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار
 • دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری" در چهار فصل شامل اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت، هدایت و نظارت بر عملکرد صندوق‌ها، لغو مجوز و فصل سایر موارد به تصویب اعضاء کارگروه رسید.
جلسه38 1397/12/19
 • سیاستهای کلی کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت.
 • تصویب جدول زمانی برگزاری جلسات کارگروه در شش ماه اول سال 1398 مورد تصویب اعضاء کارگروه
جلسه37 1397/11/28
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تربیت مدرس
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه شهید بهشتی
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی منطقه آزاد ارس
 • مقرر شد دبیرخانه کارگروه با توجه به نظرات اعضا نسبت به بازتدوین سیاست¬های کلان کارگروه و نیز شیوه‌نامه ارزیابی درخواست‌های متقاضیان و ارائه پیشنهادهای مناسب در این زمینه اقدام نماید و با توجه به این سیاستها، پرونده متقاضیان مورد بررسی قرار گیرد.
جلسه36 1397/09/18
 • گزارش وضعیت تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری
 • بررسی پیرامون سیاست های کارگروه در خصوص نحوه تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری
 • گزارش ارزیابی ظرفیت‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های موجود در کشور(گزارش انجمن صنفی)
جلسه35 1397/08/27
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر
 • تعیین ضوابط نماینده دولت در صندوقهای پژوهش و فناوری
جلسه34 1397/06/25 تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی خراسان شمالی
جلسه33 1397/05/28 بررسی تفصیلی نتایج ارزیابی و نظارت صندوق‌های پژوهش و فناوری منتخب
جلسه32 1397/05/28
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی منطقه آزاد چابهار
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری با محوریت سرمایه‌گذاری سیستان و بلوچستان
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی بوشهر
 • تعیین سقف نرخ کارمزد تسهیلات اعطائی صندوق‌های پژوهش و فناوری
 • بررسی تفصیلی نتایج ارزیابی و نظارت صندوق‌های پژوهش و فناوری منتخب
جلسه31 1397/04/03
 • گزارش مجامع صندوقهای پژوهش و فناوری
 • بررسی دستورالعمل پولشویی جهت وحدت رویه کارگروه با بانک مرکزی
 • ارائه نتایج ارزیابی و نظارت صندوقهای پژوهش و فناوری
 • اصلاح تبصره 2 شیوه‌نامه جهت محدودیت نماینده دولت در رأی گیری هیأت مدیره
جلسه30 1397/02/30 تصویب تعیین نرخ تسهیلات ارائه شده توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری
جلسه29 1397/02/12
 • تصویب انتقال 20% سهام از دانشگاه علوم بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش در صندوق تجهیزات پزشکی
 • بررسی و پاسخ به نظرات بانک مرکزی
جلسه28 1397/01/26 تصویب تغییرات توسط کارگروه به پیشنهادات ارائه شده توسط کمیسیون اقتصادی هیأت دولت
جلسه27 1396/12/23
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی چهارمحال و بختیاری
 • تصویب اصلاحات مورد نیاز آیین نامه اجرایی برای ارسال به هیات محترم وزیران
جلسه26 1396/12/06 تصویب کلی مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علم و صنعت با محوریت سرمایه‌گذاری
جلسه25 1396/11/01 تصویب افزایش سرمایه صندوق فارس به 50 میلیارد ریال
جلسه24 1396/10/03
 • بررسی درخواست تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری‌های شناختی و همگرا
 • ارائه آخرین گزارش وضعیت صندوق‌ها و تقاضاهای فعال
جلسه23 1396/08/21 تصویب کلی مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی بوشهر
جلسه22 1396/07/30 تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مانشت (ایلام)
جلسه21 1396/06/26
 • گزارش مجامع صندوق‌های پژوهش و فناوری و بررسی‌ صورت‌های مالی
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان
 • تصویب کلی مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مازندران
جلسه20 1396/05/29 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری وضعیت مجامع صندوق‌های پژوهش و فناوری و بررسی‌ صورت‌های مالی
جلسه19 1396/05/08 گزارش مجامع صندوق‌های پژوهش و فناوری و بررسی‌ صورت‌های مالی
جلسه18 1396/04/25 گزارش مجامع صندوق‌های پژوهش و فناوری و بررسی‌ صورت‌های مالی
جلسه17 1396/03/28 تصویب تغییرات آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
جلسه16 1396/02/31 تصویب بودجه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری
جلسه15 1395/12/22
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان زنجان (با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت)
 • بررسی تغییرات اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی
جلسه14 1395/08/12
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری علوم پزشکی استان مرکزی (با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت)
 • بررسی آخرین وضعیت صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن برای رفع مشکلات قبلی
جلسه13 1395/10/19
 • اجرای مصوبه کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت مبنی بر حق رای دبیرکارگروه (رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی) و دبیر کل شورای عتف (معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • همچنین نیز به عنوان عضو جدید کارگروه به ساختار کارگروه اضافه شدند
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهاد دانشگاهی
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت ایده‌آل
جلسه12 1395/09/14
 • تصویب شیوه نامه ضوابط فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت
 • تصویب مجوز صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی لیدکو (اولین صندوق با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت)
 • تصویب کلیات مدل ارزیابی، نظارت و رتبه بندی صندوق های پژوهش و فناوری
جلسه11 1395/08/16
 • تصویب چارچوب نوع شناسی صندوق های پژوهش و فناوری
 • تصویب تغییر سهامدار صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی
جلسه10 1395/07/18
 • بررسی عملکرد صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • بررسی مشکلات جذب سهام‌دار بخش خصوصی برای مشارکت در صندوق های استانی
جلسه9 1395/06/07
 • تصویب مجوز صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان کردستان با رعایت شرط تادیه سرمایه
 • تایید کلی مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گیلان
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری گردشگری به شرط تعیین نهایی نوع صندوق
 • بررسی چارچوب نوع¬شناسی صندوق¬ها از زاویه فعالیت خدمات تخصصی مالی، زمینه فعالیت و جغرافیایی
 • تعیین چارچوب اعتبارسنجی سهام‌داران حقیقی و حقوقی‌ صندوق پژوهش و فناوری
جلسه8 1395/10/05
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی،
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی وستا (اولین صندوق با سهام‌دار کاملا خصوصی)
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری های بین المللی فناورانه (ایرانیان))
 • تصویب مجوز کلی فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی به شرط رعایت ضوابط کارگروه
جلسه7 1395/03/16
 • اعلام راه اندازی سایت کارگروه
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان کرمان
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی اترک در استان گلستان
 • تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و انتقال فناوری
جلسه6 1394/12/24
 • تصویب نماینده دولت در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی
 • بررسی پرونده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان کرمان
 • بررسی پرونده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری های بین المللی فناورانه (ایرانیان)
جلسه5 1394/10/27 تصویب مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی افلاک در استان لرستان
جلسه4 1394/10/05 تصویب سیاست های کلان، دستورالعمل اجرایی، چارچوب دریافت اطلاعات و مسیر بررسی پرونده تشکیل صندوق ها
جلسه3 1394/09/29 بررسی عملکرد ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
جلسه2 1394/09/15 بررسی سیاست های کلان کارگروه و دستورالعمل اجرایی تشکیل کارگروه
جلسه1 1394/09/02 بررسی آیین نامه اجرایی و تصویب آیین نامه داخلی جدید