فرآیند تاسیس صندوق

فرآیند درخواست مجوز تاسیس و فعالیت صندوق پژوهش و فناوری

از متقاضیان محترم تاسیس صندوق پژوهش و فناوری خواهش می‌شود پیش از ارائه درخواست به دبیرخانه کارگروه، نسبت به مطالعه "دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری" اقدام نمایند و پس از اطمینان واجد شرایط بودن کلیه سهامداران برای تأسیس صندوق، اسناد و مدارک لازم برای تأسیس صندوق را مطابق توضیحات ذیل تکمیل و به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

ارائه درخواست

گام نخست: ارائه درخواست تاسیس  صندوق پژوهش و فناوری 

مدارک مورد نیاز:

 • نامه درخواست تاسیس صندوق و معرفی نماینده پیگیری
 • کاربرگ دریافت اطلاعات درخواست کنندگان مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری
 • اساسنامه، سوابق کاری، اسناد مال (صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی) ، آگهی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هر یک از متقاضیان

هدف ارزیابی دبیرخانه:

 • احراز لزوم تأسیس صندوق با توجه به ظرفیت ویژه متقاضیان
 • تأیید دلایل توجیهی متقاضیان برای تأسیس صندوق
 • هویت سنجی سهامداران صندوق
 • تأیید صلاحیت ترکیب سهامداران به منظور تأکید بر حضور سهامداران باسابقه و باتجربه در حوزه های فناوری، نوآوری، مالی و سرمایه گذاری
 • احراز صلاحیت سوابق اعتباری سهامداران صندوق
 • معرفی مدیران و مدل کسب و کار

گام دوم: معرفی اعضای هیات مدیره و مدل کسب و کار صندوق پژوهش و فناوری

مدارک مورد نیاز:

 • ارسال سوابق تحصیلی و کاری (رزومه) اعضای هیأت مدیره پیشنهادی
 • ارسال سوابق تحصیلی و کاری (رزومه) مدیرعامل پیشنهادی
 • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای هر یک از اعضای هیات مدیره
 • تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای مدیرعامل پیشنهادی

مدل کسب و کار فعالیت صندوق (Business Model) شامل؛ تعیین فعالیتهای صندوق، معرفی بازار هدف و تعیین اندازه بازار، برنامه عملیاتی صندوق در هر حوزه فعالیت، پیش بینی عملکرد صندوق برای دوره 3 ساله، تدوین صورتهای مالی پیش بینی شده برای دوره سه ساله   (برای دریافت نمونه خام کلیک کنید)  (برای دریافت نمونه تکمیل شده کلیک کنید)

هدف ارزیابی دبیرخانه:

 • هویت سنجی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق
 • تأیید صلاحیت ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به منظور تأکید بر حضور مدیران خبره در حوزه های فناوری، نوآوری، مالی و سرمایه‌گذاری
 • احراز صلاحیت سوابق اعتباری اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدیریت یک نهاد مالی و اعتباری
 • صحه گذاری مدل کسب و کار فعالیت صندوق

تکمیل مدارک

گام سوم:تکمیل مدارک

مدارک مورد نیاز:

 • تکمیل (ویرایش) کاربرگ درخواست تأسیس (در صورت نیاز)
 • تکمیل و مهر و تأیید اساسنامه نمونه مصوب هیأت وزیران توسط کلیه سهامداران (با مهر سهامداران حقوقی و امضای صاحبان امضای مجاز آنها)
 • تکمیل فایل ارائه (پاورپوینت)  معرفی صندوق برای جلسه کارگروه ؛ مطابق فایل نمونه   (برای دریافت نمونه خام کلیک کنید)  
 • تکمیل صورتجلسه تفاهم نامه متقاضیان تاسیس مورد تأیید دبیرخانه
 • سایر مدارک مربوط که بنا به درخواست دبیرخانه کارگروه نیاز به اصلاح یا تغییر داشته اند

هدف ارزیابی دبیرخانه:

 • تکمیل و دریافت مدارک نهایی برای ارائه در جلسه کارگروه
 • احراز تعهد سهامداران برای تادیه سرمایه صندوق در بازه زمانی مذکور در اساسنامه
 • ثبت حقوقی صندوق 

گام چهارم: ثبت رسمی حقوقی صندوق پژوهش و فناوری

مدارک مورد نیاز:

 • دریافت مصوبه مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری از دبیرخانه کارگروه
 • مراجعه به اداره ثبت شرکتها و ثبت صندوق پژوهش و فناوری (در بازه 6 ماهه اعتبار مجوز کارگروه)

هدف ارزیابی دبیرخانه:

اخذ مجوز فعالیت از دبیرخانه

گام پنجم: اخذ مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری از دبیرخانه

مدارک مورد نیاز:

 • ارائه مستندات مربوط به ثبت شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی اعم از؛ آگهی تأسیس، اساسنامه ثبت شده و صورتجلسه هیات موسس
 • ارائه آیین نامه های مصوب صندوق اعم از آیین نامه های مالی، معاملاتی، اعطای تسهیلات و قبول تعهدات، سرمایه‌گذاری، اعطای ضمانت نامه و ...
 • جدول مدیران و پرسنل صندوق به همراه سوابق تحصیلی و کاری ایشان
 • دریافت مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری از دبیرخانه

هدف ارزیابی دبیرخانه:

 • احراز ثبت حقوقی صندوق مطابق با ساختار و شرایط مصوب کارگروه
 • احراز تکمیل نیروی انسانی صندوق و استقرار نرم افزارهای متمرکز مالی و حسابداری
 • احراز نظام یافتن فعالیت صندوق از طریق تصویب آیین نامه ها

مستندات تاسیس صندوق