اعضای کارگروه

رئیس کارگروه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمدعلی زلفی‌گل

دبیر کارگروه

رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر علی وحدت

عضو کارگروه

دبیرکل شورای عالی عتف

دکتر پیمان صالحی

عضو کارگروه

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

دکتر محمد مهدی فریدوند

عضو کارگروه

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر سید مهدی نیازی

عضو کارگروه

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر روح الله ابوجعفری

عضو کارگروه

نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر یونس پناهی

عضو کارگروه

نماینده رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر امیرعلی سیف الدین

عضو کارگروه

نماینده وزیر جهاد کشاورزی

صادق توسلی زاده

عضو کارگروه

نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر حامد منکرسی

عضو کارگروه

نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهور

دکتر علیرضا دلیری

عضو کارگروه

نماینده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکتر ابوذر سروش

اعضای سابق دبیرخانه1

عضو سابق کارگروه

نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر حسین وطن پور

عضو سابق کارگروه

دبیرکل سابق شورای عالی عتف

دکتر مسعود برومند

عضو سابق کارگروه

رییس سابق هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

مهندس رضا زرنوخی

عضو سابق کارگروه

نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر سید سروش قاضی نوری

رئیس سابق کارگروه

وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری

محمد فرهادی

رئیس سابق کارگروه

وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر منصور غلامی

عضو سابق کارگروه

نماینده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلیم ملااحمد نالوس

عضو سابق کارگروه

دبیرکل شورای عالی عتف

دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف

عضو سابق کارگروه

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر علی فیروزی

عضو سابق کارگروه

نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

عضو سابق کارگروه

نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید علی مدنی زاده

عضو سابق کارگروه

نماینده وزیر جهاد کشاورزی

دکتر مجید ولدان

عضو سابق کارگروه

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر رمضانعلی صادق‌زاده شیخان گفشه