ناشر منبع

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناو ...

مجمع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر با حضور تم ...

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری استان ...

مجمع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان ایلام با حضور تمامی سه ...

ششمین دوره آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش  و ...

ششمین کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری با حمایت دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش ...

رویداد جذب سرمایه در حوزه فناوری‌های نوین ساختمان ...

رویداد آنلاین « دوشنبه های استارتاپی » با هدف جذب سرمایه در حوزه فناوری‌های نوین ساختمان  روز د ...

انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بین صندوق پژوهش و فناو ...

قرارداد سرمایه‌گذاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و شرکت طرح و توسعه هفت هامون منعقد شد.

ششمین هفته دوره آموزشی توانمندسازی کارشناس ارزیابی ...

ششمین هفته‌ی دومین دوره آموزشی توانمندسازی کارشناسان ارزیابی صندوق‌های پژوهش و فناوری  (توانا) ...

پنجمین هفته دوره آموزشی توانمندسازی کارشناس ارزیاب ...

پنجمین هفته‌ی دومین دوره آموزشی توانمندسازی کارشناسان ارزیابی صندوق‌های پژوهش و فناوری  (توانا) ...

هفتمین دوره آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش   ...

هفتمین کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری با حمایت دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوه ...

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندو ...

مجامع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان ش ...

دوره آموزشی آنلاین «قانون مالیات» برگزار می‌شود

دوره آموزشی آنلاین «قانون مالیات» ویژه صندوق‌های پژوهش و فناوری  روز پنجشنبه 18 شهریور ماه 1400 ...

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش ...

مجامع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران ...

رویداد جذب سرمایه در حوزه پسماند و محیط زیست برگزا ...

رویداد آنلاین « دوشنبه های استارتاپی » با هدف جذب سرمایه درحوزه پسماند و محیط زیست روز دوشنبه 15 شهر ...

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری توسعه ...

مجمع عمومی عادی سالیانه به طو فوق العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان  ب ...

چهارمین هفته دوره آموزشی توانمندسازی کارشناس ارزیا ...

چهارمین هفته‌ی دومین دوره آموزشی توانمندسازی کارشناسان ارزیابی صندوق‌های پژوهش و فناوری  (توانا ...